Netherlands

Transportmontage

 

Oplossingen

Analyse & advies
De transportmontageverzekering verzekert aanbouw-, verbouw- of revisie-activiteiten aan installaties gecombineerd met transportactiviteiten. Deze verzekering is met name bedoeld voor installatiebedrijven. In het voortraject kan Aon de contracten die u wenst af te sluiten beoordelen ten aanzien van risico's en verzekeringen. Vervolgens dragen wij zorg voor een daarbij passende polis.

Passende productvoorwaarden
De transportmontageverzekering kan zowel op doorlopende basis worden afgesloten als voor een specifiek project. Elke materiƫle schade is gedekt, ongeacht de oorzaak. Er zijn bepaalde uitsluitingen van kracht. Denk dan aan opzet van de verzekerde zelf en schade door atoomkernreacties, aardbeving of oorlogsrisico's.

Actualiteit & service
Aon is belangenbehartiger van UNETO VNI en mede daarom op de hoogte van alle ontwikkelingen in de markt. Onze inkoopkracht maakt dat u altijd beschikt over een optimale verhouding tussen premie en dekking. Met e-mailberichten en branchespecifieke brochures houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw markt.

Begeleiding bij schade
Na schade zal Aon uw belangen behartigen richting verzekeraars en de overige bij de bouw betrokken partijen. Aon kan u ook van dienst zijn bij verhaal op schadeveroorzakers, waardoor we uw polis niet onnodig laten belasten. Uw premie blijft hierdoor zo laag mogelijk.