Netherlands

WIBON Helpdesk

 

Aon voert de WIBON Helpdesk uit in samenwerking met gespecialiseerde experts en advocaten, met de volgende dienstverlening:

  1. Behandeling en beantwoording van algemene vragen over de invoering van de nieuwe CROW 500-richtlijn.
  2. Bij principiële schaden onder het eigen risico of waarbij de betrokken verzekeraar geen verweer wil voeren, kunt u geholpen worden met verweer in individuele schadedossiers. Kanttekening hierbij is dat er vanuit de WIBON Helpdesk geen reguliere schadebehandeling plaatsvindt. Dat is en blijft de taak van de feitelijke makelaar en/of verzekeraar.
  3. Juridische procedures bij principiële discussiepunten. Er worden rechtszaken gevoerd tegenover claimende netbeheerders, soms in cofinanciering met onze verzekeraars. Een substantieel deel van de tot dusver gevoerde processen werden geheel of gedeeltelijk gewonnen. Voorbeelden daarvan liggen op het gebied van de (onjuiste) informatieverschaffing door netbeheerders, of het voortraject waarbij de grondroerder verweten wordt fout te zitten, maar de daadwerkelijke oorzaak niet toe te schrijven is aan de grondroerder. Door deze, voor de grondroerder positieve uitspraken, houden wij de netbeheerders scherp en voorkomen wij dat situaties, die buiten proportie zijn, in stand worden gehouden. Van die rechtspraak wordt in de schaderegelingspraktijk van de verzekeringsmantels dankbaar gebruik gemaakt.

Vragen?

 

Heeft u vragen of behoefte aan advies? Raadpleeg dan onze website of neem contact met ons op.