Netherlands

Compliance aanpak voor gemeenten

 

Compliance oplossingen op maat voor een weerbare organisatie

Compliance gaat verder dan het verankeren van verplichtingen in beleid en procedures. Aandacht besteden aan cultuur en gedragsaspecten is net zo belangrijk. We bieden u specifieke oplossingen die passen bij uw verschillende uitdagingen.

 
 

BIO-implementatie en borging

 
 • BIO-implementatie
  Voldoet u nog niet aan de nieuwe normen? Dan helpen wij u met de implementatie met een gap-analyse, actieplan en rapportage.
 • BIO-maturity assessment
  Door een assessment krijgt u snel inzicht in de mate van compliance op een schaal van 1 tot 5. We bieden ook op maat gemaakte assessments binnen een specifiek kader.
 • Advisering
  Het implementeren van de nieuwe normen wordt vaak als lastig ervaren, waarbij er niet alleen vragen ontstaan, maar ook dilemma’s in beeld komen. Onze consultants zijn altijd beschikbaar voor advies en als sparringpartner.
 
 

AVG-borging en compliance

 
 • Ondersteuning functionaris gegevensbescherming
  Met praktische, op maat gemaakte ondersteuning van uw functionaris gegevensbescherming behaalt u op korte termijn uw doelstellingen voor alle aspecten van compliance.
 • Data protection impact assessment (DPIA)
  - Inventarisatie van voor u verplichte DPIA’s
  - Inrichting van het proces en ondersteuning bij uitvoering
  - Quick Scan laat zien of de uitgevoerde DPIA’s nog voldoen aan de eisen
 • E-learning voor meer bewustwording
  Geheel naar wens in te richten e-learningmodules om medewerkers bewust en bekwaam te maken van hun verplichtingen rondom de verwerking van privacygevoelige gegevens.
 • Compliance scan
  Online vragenlijst om periodiek de status en mate van AVG-compliance vast te stellen en welke concrete acties vereist zijn. Door deze scan worden processen verbeterd en zorgt u voor borging na implementatie.
 • Periodieke evaluatie technische en organisatorische maatregelen
  Hulp bij de verplichte periodieke evaluatie van uw technische en organisatorische maatregelen, om zo de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te borgen.
 • Datalek-management
  Inzichtelijk maken van uw datalekrisico’s, zodat u adequate beheersmaatregelen kunt treffen op het gebied van interne processen en de gevolgen van een incident voor uw gemeente en stakeholders beperkt.
 • Incident responseplan
  Opstellen en oefenen met incident responseplan, zodat u adequaat reageert wanneer een incident zich voordoet. Denk aan de communicatie met stakeholders, het voorkomen van claims van derden en het beperken van gevolgen voor betrokkenen.
 
 

Wnra-borging en compliance

 
 • E-learning Wnra en training op locatie
  Geheel naar wens in te richten e-learningmodules en trainingen op locatie om medewerkers bewust en bekwaam te maken van hun verplichtingen om de nieuwe normen op juiste wijze toe te passen.
 • Advisering
  Het toepassen van de nieuwe normen kan als lastig worden ervaren. Onze consultants zijn altijd beschikbaar voor advies en als sparringpartner.
 
 

Neem contact op

 

Wilt u meer weten over compliance of een offerte op maat? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.