Netherlands

Gemeenten

 

Meer verantwoordelijkheden zorgen voor nieuwe risico’s

De overheid draagt steeds meer verantwoordelijkheden aan gemeenten over. Dit legt grote druk op uw organisatie; ambtenaren krijgen meer taken en er wordt strakker gestuurd op budgetten. Minder ambtenaren moeten meer werk doen met beperktere voorzieningen waardoor de werkdruk toeneemt. Om de inwoners goed van dienst te kunnen zijn, werken gemeenten steeds intensiever met elkaar samen of ze fuseren. Dit heeft ook gevolgen voor uw risicomanagement.

Verschuivende verantwoordelijkheden

De continue ontwikkelingen binnen gemeenten zorgen ervoor dat verantwoordelijkheden verschuiven en versnipperd raken. Dit heeft direct effect op de risico’s die aan uw werk verbonden zijn. Want wie is waarvoor verantwoordelijk en wie doet wat bij schade? Veel gemeenten hebben onvoldoende beeld van wat er gebeurt bij schade of incidenten en de genomen maatregelen zijn zelden toereikend. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid persoonsgegevens die u (digitaal) beheert. U moet aan steeds meer compliance- en privacyregels voldoen en wordt kwetsbaarder voor datarisico’s en cybercrime. Onaangename verrassingen op dit gebied, zoals een hack of een datalek, zorgen voor financiĆ«le tegenvallers, een gat in uw begroting en negatieve publiciteit. Vooral dit soort relatief nieuwe risico’s zijn voor gemeenten vaak nog onbekend terrein.

Voorbereid op de toekomst

Risico’s veranderen continu, dus is het de uitdaging daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Dat begint met inzicht in en analyse van de huidige situatie. Kunt u met de huidige voorzieningen in mensen, middelen en vermogen de risico’s goed managen? Met een helder beeld van uw verantwoordelijkheden en de bijbehorende risico’s, kunt u onderbouwde beslissingen nemen in het belang van uw organisatie, het personeel en de inwoners.

Wij helpen u graag
Ons gespecialiseerde team helpt u graag met praktisch advies voor uw specifieke gemeente. Wij brengen uw risico’s in kaart en helpen u met advies op het gebied van risicomanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, crisis- en calamiteitenmanagement en passende verzekeringsoplossingen voor u en uw organisatie.