Netherlands

Reflectie op corona aanpak door gemeenten

 

Reflectie op een jaar crisis en leerpunten voor de toekomst

De coronacrisis heeft grote impact op de hele samenleving. In het afgelopen jaar hebben de veiligheidsregio’s een belangrijke rol vervuld in de beheersing van deze crisis. Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement heeft in deze periode veertien van de vijfentwintig regio’s mogen ondersteunen bij het (tussentijds) leren van de crisis en van de wijze waarop er wordt samengewerkt tussen crisispartners.

 

Benut de input van de crisisexperts voor de eigen reflectie

In de beknopte position paper delen de crisisexperts van het COT de ervaringen die ze hebben opgedaan en de leerpunten die ze in de loop van de tijd hebben verzameld. Iedere veiligheidsregio en ook gemeente kan deze punten benutten als input voor de eigen reflectie op het afgelopen jaar.

 

Onderwerpen die in het position paper aan bod komen:

  • Kenmerken van de coronacrisis
  • De lokale en regionale opgave van de regionale crisisorganisatie
  • Ervaringen en leerpunten
  • Reflectie: wat werkte goed en wat werkte belemmerend?
  • Uitdagingen in de komende maanden
  • Kansen om vast te houden na de crisis
 

Aanvragen van het position paper

 

Vul uw gegevens hieronder in en u kunt daarna meteen het position paper downloaden.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.