Netherlands

Veilige digitale gemeenten: handelingsperspectief voor operationele inrichting

Vrouw die achter een computerscherm zit en aan de slag is met programmeren van code.

Digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven

Onze maatschappij digitaliseert in hoog tempo door de opkomst van mobiel internet, het Internet of Things (IoT) en nieuwe digitale infrastructuren voor onder andere energie en wonen. Boodschappen doen, geldzaken regelen of een schademelding bij de verzekeraar: iedereen doet veel taken digitaal. Gemeenten willen graag digitaliseren en proberen de ontwikkelingen te volgen. Het niveauverschil per gemeente verschilt echter aanzienlijk.

 

Bestuurders dragen veel verantwoordelijkheid

Bestuurders van gemeenten staan voor de uitdaging om sturing te geven aan de beheersing van de risico’s die met digitalisering samenhangen. Ze dragen zorg voor de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering (informatiebeveiliging). Daarnaast worden bestuurders geconfronteerd met incidenten in de openbare ruimte die voortvloeien uit digitale ontwrichting. Het bestrijden van digitale criminaliteit vanuit de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid is een cruciale rol voor bestuurders binnen gemeenten.

 

Speciaal magazine ‘Veilige digitale gemeenten'

Digitale weerbaarheid voor gemeenten is dus van groot belang. Een cyberaanval op een gemeente kan leiden tot acute, grootschalige maatschappelijke ontwrichting. De vraag die alle bestuurders binnen gemeenten zich moeten stellen is hoe u uw gemeente klaarstoomt voor de digitale toekomst en zich wapent tegen steeds slimmer wordende cybercriminelen.

Brochure

In het speciale magazine ‘Veilige digitale gemeenten’ bieden onze experts een handelingsperspectief voor operationele inrichting. Ze schetsen het digitale landschap voor gemeenten en geven een overzicht van cybertrends en ontwikkelingen. Daarnaast bieden ze vooral concrete handvatten en geven ze tips waar u vandaag al mee aan de slag kan. Vraag het magazine ‘Veilige digitale gemeenten’ aan

 

 

Neem contact op

Heeft u een vraag over de risico’s van digitalisering voor uw gemeente of wilt u advies over uw situatie? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Please click here to manage your communication preferences.