Netherlands

Datalekken en cyberrisico's voor gemeenten

 

Blijf alert op datalekken en cyberrisico’s

Gemeenten zijn een doelwit voor cybercriminelen die financieel gewin willen behalen via diefstal van geld of vertrouwelijke informatie, of die willen ‘verstoren.’ Ook kan belangrijke IT uitvallen. Cyber is een breed risico waarmee veel overheidsinstanties te maken hebben vanwege hun afhankelijkheid van informatietechnologie, connectiviteit en geautomatiseerde processen. Ook wettelijke regulering neemt toe, net als (contractuele) eisen op het gebied van beveiliging, weerbaarheid en (cyber)aansprakelijkheidsverzekeringen. Toekomstgerichte publieke organisaties nemen daarom proactief stappen om hun cyberweerbaarheid te vergroten. Als overheidsinstantie dienen gemeenten vooral ‘betrouwbaar’ te zijn: burgers verwachten dat gemeenten de eigen veiligheid en continuïteit op orde hebben.

 

Cyberrisicoprofiel factoren voor gemeenten

Veel factoren dragen bij aan het cyberrisicoprofiel van een organisatie, waaronder: actie door medewerkers, systeem- en programmafouten, beveiligingsmaatregelen, aard en hoeveelheid van de verzamelde gegevens, politiek of strategisch belang en afhankelijkheid van technologie.

Er zijn verschillende cyberrisico’s die gemeenten in overweging moeten nemen om zich tegen te wapenen, zoals:

  • Verzamelen, onderhouden, verspreiden of opslaan van persoonlijke informatie (van bijvoorbeeld medewerkers en burgers)
  • Sterke afhankelijkheid van elektronische processen of computernetwerken
  • Afhankelijkheid of exploitatie van kritische infrastructuur
  • Mogelijke immateriële kosten en schade door een cyberincident
  • Afnemend vertrouwen bij een cyberincident
  • Strenge wet- en regelgeving omtrent cyber en privacy wat kan resulteren in sancties en boetes
  • Verplichte bewaartermijnen van dossiers
  • Verouderde IT-infrastructuur en budgettaire beperkingen
  • Overeenkomsten met leveranciers, onafhankelijke contractanten of aanvullende dienstverleners
Bekijk ook de mogelijke cyberincidenten binnen gemeenten


 

Betere cyberbeslissingen nemen met behulp van de blauwdruk


Gemeenten presteren nog ondermaats als het gaat om het managen van cyberrisico's. Hoe worden gemeenten beter voorbereid en beschermd? En hoe kunnen ze betere beslissingen nemen? Maak daarvoor gebruik van de blauwdruk en stel de juiste vragen.
Ga naar de blauwdruk
 

 

Neem contact op

 
Wilt u meer weten over cybercrisismanagement, cyberrisico’s en cyberveiligheid binnen gemeenten? Neem contact met ons op via onderstaand formulier. 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.