Netherlands

Ontwikkelingen binnen het Hoger Beroepsonderwijs (hbo)

 

Van hogeschool naar internationaal kennisinstituut

Het hoger beroepsonderwijs heeft de afgelopen decennia enorme veranderingen doorgemaakt. Denk aan het stijgende aantal studenten, het groeiende personeelstekort, de ingrijpende technologische ontwikkelingen en de internationalisering van onderwijs en stages. Hogescholen zijn door de jaren heen veranderd in professionele, internationale kennisinstituten.

Het college van bestuur van een hogeschool heeft daarom een uitgebreid takenpakket. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de financiële middelen en de huisvesting. Maar ook voor het welzijn en de veiligheid van uw studenten, personeel en alle andere betrokkenen. U probeert incidenten daarom zo veel mogelijk te voorkomen, om zo de continuïteit van het onderwijs te garanderen en uw goede naam te behouden.

Het hoger beroepsonderwijs krijgt ook steeds meer te maken met thema’s als veiligheid, privacy en aansprakelijkheid. Hogescholen zijn daarom gebaat bij professioneel risicomanagement. Daarbij gaat het om veel meer dan verzekeren alleen. Het betekent een proactieve en integrale aanpak van uw risico’s en schadebeheersing.

Heeft u vragen?
Wilt u meer weten over risicomanagement en verzekeringen voor het hoger beroepsonderwijs? Onze gespecialiseerde adviseurs helpen u graag en vinden bovendien verzekeringsoplossingen voor u die passen bij de risico’s van het hoger beroepsonderwijs.

 

 
Kennispartners
Samenwerken en kennis delen is belangrijk voor Aon. Dit doen we onder andere met en door samenwerking met: