Netherlands

Oplossingen voor inkomensaanvullingen binnen het onderwijs

 

Bescherm medewerkers tegen terugval in inkomen

Medewerkers binnen het onderwijs kunnen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geconfronteerd worden met een forse inkomensdaling. De kans bestaat zelfs dat een medewerker bij arbeidsongeschiktheid op het minimumloon uitkomt. Als werkgever kunt u een voorziening treffen voor de inkomensbescherming van uw medewerkers, waarmee u deze risico’s beperkt. Met deze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde bindt u medewerkers effectiever aan uw organisatie en toont u goed werkgeverschap.

 

(Europese) aanbesteding voor werkgevers en verzekeraars

Indien een werkgever binnen het onderwijs een collectieve inkomensverzekering voor haar medewerkers wil sluiten, of een bestaande vrijwillige inkomensregeling wil omzetten naar een collectieve regeling, dan moet dit plaatsvinden middels een (Europese) aanbestedingsprocedure. Een (Europese) aanbestedingsprocedure vormt voor werkgevers een extra administratieve belasting, vooral een aanbesteding in de verzekeringsmarkt. Een (Europese)aanbestedingsprocedure is ook juridisch complex mede omdat er regelmatig sprake is van wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook voor verzekeraars is een (Europees) aanbestedingstraject weinig aantrekkelijk. Het betekent voor verzekeraars een forse administratieve last, waarbij ze geen zekerheid hebben dat de opdracht hen gegund wordt. Om die reden kiezen verzekeraars er vaak voor om niet in te schrijven op een (Europese) aanbesteding. Dit resulteert in een beperkt aantal inschrijvingen, wat de marktwerking niet ten goede komt.

 

Raamovereenkomst biedt oplossing

Aon heeft als intermediair in de verzekeringsmarkt het initiatief genomen om deze situatie te doorbreken en zowel voor de werkgever binnen het onderwijs als de verzekeraars een efficiënt aanbestedingsproces te organiseren. De efficiëntie van dit proces zit in het feit dat Aon een Europese aanbesteding is gestart met het doel te komen tot een Raamovereenkomst. Als werkgever kunt u deelnemen aan de Raamovereenkomst en verzekeraars kunnen zich hierop vervolgens inschrijven. Via een verkorte procedure kunnen werkgevers offertes aanvragen bij de geselecteerde verzekeraars binnen de in de Raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

 

Voordelen voor werkgevers en verzekeraars

De voordelen voor u om deel te nemen aan de Raamovereenkomst zijn, dat de benodigde kennis over de verzekeringsmarkt vooraf al is ingebracht en dat Aon het volledige aanbestedingstraject voor haar rekening kan nemen. Dit zorgt voor een administratieve lastenverlichting en uitvoering conform Aanbestedingswet- en regelgeving. Tevens profiteert u als werkgever van een gezonde marktwerking doordat er meerdere verzekeraars inschrijven op de Raamovereenkomst en deelnemen aan het offerteproces. De Raamovereenkomst maakt het namelijk ook makkelijker voor verzekeraars, omdat zij zich slechts één keer hoeven in te schrijven op een (Europese) aanbestedingsprocedure en daarna een vereenvoudigde verkorte procedure kunnen volgen. Binnen de looptijd (4 jaar) van de Raamovereenkomst kunnen werkgevers bij het aflopen van een verzekeringsovereenkomst offertes opvragen zonder opnieuw een aanbestedingstraject te starten. Verzekeraars die hebben ingeschreven op de Raamovereenkomst, kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst offertes uitbrengen zonder zich opnieuw in te schrijven.

 

Ontzorging in de aanbestedingsprocedure

Aon neemt de aanbestedingsprocedure volledig voor u uit handen. Voor de (Europese) aanbesteding doorlopen we het volgende traject:

  • Inventariseren van de risico-informatie
  • Opstellen uitgangspunten offerteaanvraag(bestek)
  • Versturen individuele offerteaanvraag binnen de Raamovereenkomst
  • In ontvangst nemen en beoordelen/wegen van offertes
  • Opstellen rapportage marktonderzoek en het aanbestedingsdossier
Wat levert u dit op?
  • Ontzorging aanbestedingsprocedure
  • Procedure conform Aanbestedingswet- en regelgeving (compliance)
Wat is het resultaat?
  • Offertes uitgebracht door gerenommeerde verzekeraars
  • Compleet aanbestedingsdossier
  • Collectieve inkomensverzekering inclusief implementatie-/communicatietraject verzekering binnen uw organisatie
 

Wij helpen u graag

 

Heeft u nog vragen over de aanbestedingsprocedure of de ‘Raamovereenkomst collectieve inkomensaanvulling’? Of wilt u meer weten over inkomensbescherming van uw medewerkers? Neem dan contact op met een van onze specialisten.