Netherlands

Ontwikkelingen en risico's binnen het onderwijs

 

Een leven lang leren

Het bestuur van een onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de kwaliteit van het onderwijs. Maar ook met het welzijn van alle belanghebbenden, zoals leerlingen/studenten, leerkrachten/docenten, ouders, bestuurders en vrijwilligers. Uw taken, verantwoordelijkheden en uitdagingen zijn hierdoor zeer uiteenlopend: van reputatieschade tot chronisch personeelstekort. Ook cybercrime, (gewelds)incidenten en schadeclaims hebben een verstorende impact op de dagelijkse gang van zaken. Onderwijs moet immers altijd doorgaan. Zelfs in tijden van een pandemie.

 

Crisismanagement voor onderwijsinstellingen

Brochure

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (onderdeel van Aon) deelt ook voor onderwijsinstellingen relevante kennis en praktische tips op het gebied van crisismanagement en integrale veiligheid. Het Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs 2021 levert belangrijke inzichten voor iedere hogere onderwijsinstelling.
Aon volgt uiteraard het coronavirus (COVID-19) op de voet en onze experts delen, elk vanuit hun eigen risicoexpertise, actuele artikelen, de laatste inzichten en hun visie op de actuele ontwikkelingen.

Maak gebruik van onze gratis coronavirus crisismanagement hulpmiddelen

 
 

Met de juiste inzichten de juiste beslissingen maken

Brochure

Risicomanagement wordt binnen onderwijsinstellingen steeds belangrijker. U wilt altijd inzicht hebben in nieuwe risico’s en de maatregelen die u ertegen kunt of moet nemen. Dat begint met inzicht in en analyse van de huidige situatie. Kunt u met de huidige voorzieningen in mensen, middelen en vermogen risico’s als een grote brand, een cyberaanval of een pandemie goed managen? Laat een goede risicoanalyse uitvoeren en controleer bijvoorbeeld de voorwaarden van uw (aansprakelijkheids)verzekeringen. Met een helder beeld van uw verantwoordelijkheden en de bijbehorende risico’s, kunt u onderbouwde beslissingen nemen in het belang van uw organisatie, het personeel en de studenten.

Bekijk onze informatie en kennis over risicomanagement

 
 

Digitalisering zorgt voor nieuwe risico’s

Brochure

Het onderwijs digitaliseert steeds verder en krijgt hierdoor meer te maken met issues rondom privacy en AVG-wetgeving. Ook zijn veel onderwijsinstellingen door de grote hoeveelheden (gevoelige persoons) gegevens die digitaal beheerd worden kwetsbaarder voor datarisico’s en cybercriminaliteit. Zeker door de groei van ‘onderwijs op afstand’ door het coronavirus zien we nieuwe risico’s. Het is nu nog belangrijker voor onderwijsinstellingen om de cyberveiligheid op orde te hebben en weerbaar te blijven tegen cyberrisico’s.

Lees hoe u cyberrisico’s effectief aanpakt

 
 

Zorg ook voor uw personeel

Brochure

De onderwijssector kampt met chronisch personeelstekort, waardoor de werkdruk toeneemt. Uitval van onderwijzend personeel heeft direct invloed op de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. In combinatie met een vergrijzing van uw personeelsbestand is het des te belangrijker om uw medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar te houden en goed personeel te behouden. Vitale medewerkers zijn de basis van uw organisaties. Hoe kan u als werkgever ervoor zorgen dat uw medewerkers gezond en vitaal blijven? En hoe beschermt u uw medewerkers voor inkomensdaling bij uitval en arbeidsongeschiktheid?

Download het whitepaper: Veerkracht in het onderwijs

 
 

Internationale mobiliteit voor medewerkers en studenten

Brochure

Bij veel onderwijsinstellingen is een toenemende internationalisering zichtbaar. Buitenlandse studies en stages zijn steeds vaker een standaard onderdeel van het curriculum en studenten grijpen graag hun kans om de wereld te zien. Ook studiereizen voor docenten en studenten die vanuit het buitenland naar Nederland komen voor hun studie zijn meer vanzelfsprekend geworden.
Het biedt allemaal kansen, maar zorgt ook voor nieuwe risico’s waarop u uw organisatie, uw medewerkers en uw studenten goed wilt voorbereiden.

Lees meer over de grensoverschrijdende risico's

 
 

Installatie en beheer zonnepanelen (PV-installaties)

Brochure

Steeds vaker laten onderwijsinstellingen zonnepanelen (PV-installaties) installeren op bestaande en nieuwe gebouwen. Als investering in de energietransitie en een kostenbesparing op lange termijn. Helaas gaan zonnepanelen gepaard met een verhoogd risico op brand- of stormschade. Om schade te voorkomen, is het daarom erg belangrijk dat u erop toeziet dat zonnepanelen zorgvuldig geïnstalleerd worden.

Check de uitgangspunten en richtlijnen

 

Wij helpen u graag

 

Heeft u een vraag over uw specifieke risico’s of uitdagingen? Ons gespecialiseerde team helpt u graag met praktisch advies voor uw onderwijsinstelling. Wij brengen uw risico’s in kaart en helpen u met advies op het gebied van risicomanagement, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, crisis- en calamiteitenmanagement en passende verzekeringsoplossingen voor u en uw organisatie.