Netherlands

Uitdagingen en risico's bij het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

 

Bestaande uitdagingen, nieuwe risico’s

De bijna 500.000 studenten binnen het mbo worden opgeleid voor een plek op de arbeidsmarkt. Dit doen ze door het volgen van een praktijkgerichte opleiding via een BOL- of BBL-traject. Als bestuurder van een ROC, AOC, vakinstelling of volwassenenopleiding zorgt u voor een goede aansluiting op de beroepspraktijk en voor de doorstroming naar andere vervolgopleidingen of het hbo.

Om studenten en docenten veilig te kunnen laten leren en werken, is een professionele aanpak van incidenten nodig, zoals bij brand, geweld en ICT-storingen. Maar ook privacy, fraude en datalekken worden steeds belangrijker door de toenemende digitalisering en de grote hoeveelheid persoonlijke gegevens die u dagelijks verwerkt. Dit vereist veel zorgvuldigheid en transparantie.

Daarnaast heeft u te maken met een toenemende mate van internationalisering; buitenlandse studies en stages, studiereizen voor docenten en studenten die vanuit het buitenland naar Nederland komen voor hun mbo-studie. Het biedt allemaal kansen, maar zorgt ook voor nieuwe risico’s waarop u zich goed wilt voorbereiden. Om met deze uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen om te gaan, is onafhankelijk risicoadvies een must.

Heeft u vragen?
Onze gespecialiseerde adviseurs helpen u graag. Zij kennen de risico’s binnen het mbo, geven u praktische preventietips en advies over passende verzekeringsoplossingen.