Netherlands

RMI-benchmarkrapport risicomanagement voor woningcorporaties

 

Hoe volwassen is uw risicomanagement ten opzichte van andere corporaties?

Samen met woningcorporaties hebben we gewerkt aan een benchmark voor risicomanagement binnen de sector. Deze hebben we gemaakt met behulp van onze tool die de volwassenheid op het gebied van risicomanagement meet, de Risk Maturity Index (RMI). De data hebben we anoniem verkregen en met elkaar vergeleken om inzicht te krijgen in hoeverre diverse elementen van risicomanagement binnen de corporaties ontwikkeld zijn. We hebben de resultaten van de RMI samengevat in ons benchmarkrapport.

 

Risicomanagement is steeds belangrijker voor corporaties


Uit het rapport blijkt dat risicomanagement al de nodige aandacht krijgt binnen de corporatiesector. De discipline is in ontwikkeling. Corporaties zien steeds meer het nut en de noodzaak van het bewust en gestructureerd omgaan met risico’s.

 
 

Volwassenheidsniveau verhogen: 5 belangrijke aandachtspunten

Toch zijn er binnen de verschillende corporaties en over de hele breedte van de sector nog belangrijke aandachtspunten voor verbetering. In het rapport komen er 5 belangrijke punten aan bod om het volwassenheidsniveau te kunnen verhogen. Zo is bijvoorbeeld de managementinformatie beneden peil en is het niveau van standaardisering nog zeer wisselend.

 

Hoe volwassen is risicomanagement binnen uw corporatie?

Wilt u weten hoe uw volwassen risicomanagement is binnen uw corporatie? Vul dan de Risk Maturity Index in en doorloop de vragen voor de 9 verschillende dimensies van risicovolwassenheid. De resultaten geven u inzicht in hoe u uw corporatie nog beter kunt beschermen tegen onverwachte invloeden van buitenaf en hoe u als corporatie ‘in control’ blijft.

Vul voor uw corporatie de Risk Maturity Index in


 
 

Vraag het rapport aan

 

Wilt u het gehele RMI-benchmarkrapport ontvangen met alle informatie over de stand van zaken van risicomanagement binnen corporaties? Vul hieronder uw gegevens in. U ontvangt dan per e-mail een link waarmee u het rapport kunt downloaden.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.