Netherlands

Benchmark risicovolwassenheid Nederlandse organisaties

 

Van kennis en betrokkenheid op bestuursniveau tot het gebruik van geavanceerde kwantificeringsmethoden: risicovolwassenheid vergt actieve inzet van uw organisatie en mensen en levert betere besluitvorming en stabiliteit. Uw organisatie is eigenlijk pas echt ‘risicovolwassen’ wanneer u voldoet aan onderstaande vereisten (zie tabel).

De negen kernfactoren van risicovolwassenheid De vier versterkende factoren
 1. Betrokkenheid op bestuursniveau
 2. Uitvoerend leiderschap
 3. Transparante risicocommunicatie
 4. Een cultuur van risico-eigenaarschap
 5. Gegevens en analyses
 6. Deelname van belanghebbenden
 7. Risk-based besluitvorming
 8. Risicokwantificatie
 9. Geoptimaliseerd risicoprofiel
Om uw organisatie echt weerbaar ofwel ‘resilient’ te maken, zijn onderstaande vier versterkende factoren cruciaal:
 
 1. Zicht op de context waarbinnen uw organisatie opereert
 2. Crisismanagement:
 3. Business Continuity Management
 4. Risk Based Finance
 

450 organisaties getoetst op risicovolwassenheid

Wij ondervroegen 450 Europese organisaties, waarvan 202 Nederlandse over waar zij staan ten opzichte van de genoemde kernfactoren. De uitkomsten tonen nog veel ruimte voor verbetering. Slechts 25% van de ondervraagde Nederlandse organisaties beweegt richting een geformaliseerd risicomanagement- een minimum vereiste voor risicovolwassenheid. Waar komt dit door? En waar kun je het beste op inzetten om je risicomanagement voor je te laten werken?

Download het rapport en bekijk alle resultaten en conclusies

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.