Netherlands

Benchmark risicovolwassenheid Nederlandse organisaties

 

Risicoanalyses, kennis en betrokkenheid op bestuursniveau, efficiënt risk management, geavanceerde kwantificeringsmethoden: risicovolwassen wordt uw organisatie niet zomaar en vergt actieve inzet. Maar de beloning is groot: betere besluitvorming en stabiliteit. Maar wanneer is uw organisatie eigenlijk echt ‘risicovolwassen’?

De negen kernfactoren van risicovolwassenheid De vier versterkende factoren
 1. Betrokkenheid op bestuursniveau
 2. Uitvoerend leiderschap
 3. Transparante risicocommunicatie
 4. Een cultuur van risico-eigenaarschap
 5. Gegevens en analyses
 6. Deelname van belanghebbenden
 7. Risk-based besluitvorming
 8. Risicokwantificatie
 9. Geoptimaliseerd risicoprofiel
Om uw organisatie echt weerbaar ofwel ‘resilient’ te maken, zijn onderstaande vier versterkende factoren cruciaal:
 
 1. Zicht op de context waarbinnen uw organisatie opereert
 2. Crisismanagement:
 3. Business Continuity Management
 4. Risk Based Finance
 

450 organisaties getoetst op risicovolwassenheid

Wij ondervroegen 450 Europese organisaties, waarvan 202 Nederlandse over waar zij staan ten opzichte van de genoemde kernfactoren. De uitkomsten tonen nog veel ruimte voor verbetering. Slechts 25% van de ondervraagde Nederlandse organisaties beweegt richting een geformaliseerd risk management- een minimum vereiste voor risicovolwassenheid. Waar komt dit door? En waar kun je het beste op inzetten om je risk management voor je te laten werken?

Download het rapport en bekijk alle resultaten en conclusies.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.