Netherlands

Workshop ‘Cyberrisicomanagement: bescherm uw organisatie en bedrijfsprocessen’

 

Cyberrisicomanagement is meer dan cybersecurity c.q. beveiligingsmaatregelen. Het is een feit dat elke organisatie wordt geconfronteerd met grote en minder grote cyberincidenten. Juist om die reden is aandacht nodig voor de te verwachten impact van serieuze cyberincidenten.

Cyberrisico’s behelzen nadrukkelijk meer dan alleen opzettelijk veroorzaakte (cybercrime)risico’s. Juist ook risico’s die het gevolg zijn van menselijke fouten of technisch falen vallen binnen onze benadering. Heeft u inzicht in al uw cyberrisico’s?

Meldplicht datalekken per 1 januari 2016 van start: actie nodig
Ook vanuit het wettelijk kader worden organisaties verplicht actie te ondernemen op het gebied van informatiebeveiliging. Indien u persoonsgegevens beheert dan heeft u vanaf 1 januari 2016 de plicht om uw informatiebeveiliging op orde te hebben en eventuele datalekken te melden. Door het niet melden van deze datalekken riskeert u boetes die op kunnen lopen tot EUR 820.000 of 10% van uw jaaromzet.

Workshop
Kwantificering van de cyberrisico’s is een proces op basis van samenwerking. Om u hiermee te helpen organiseert Aon een sectorgerichte workshop. Met een beperkt aantal deelnemers doorlopen we een gestructureerde methodologie. Zo slaagt u er in om samen met Aon risicoscenario’s te identificeren, te beoordelen en op hoofdlijnen te kwantificeren. Met deze uitkomsten kunt u samen met ons onder andere uw verzekeringen nader bestuderen en kijken welke mogelijkheden voor optimalisatie van uw verzekeringsprogramma mogelijk zijn.

Wat bieden wij u deze dag?
Wij behandelen tijdens de workshop meerdere onderwerpen.

  • U krijgt, door middel van verfrissende werkvormen, inzicht in potentiële worstcase-scenario’s op het gebied van cyberrisico’s voor uw eigen bedrijf.
  • U krijgt inzicht in de ‘best practice’-methodieken die Aon heeft opgedaan bij diverse nationaal en internationaal opererende bedrijven.
  • U kunt ervaringen uitwisselen met andere bedrijven.
  • Wanneer u zich inschrijft voor de workshop, ontvangt u vooraf een aantal vragen waarmee u zich kunt voorbereiden. Tijdens de workshop kunt u dan concreet aan de slag voor uw eigen bedrijf.

Wat levert het op?
Na afloop van de workshop heeft u het volgende in handen:

  • een geprioriteerde lijst met risico’s die zich binnen uw bedrijf kunnen voordoen;
  • een op hoofdlijnen uitgewerkt worstcase-scenario;
  • een inschatting van de financiële impact van het worstcase-scenario en inzicht in de toegevoegde waarde van een eventuele cyberverzekering;
  • een start met een gedetailleerde uitwerking van de worstcase-scenario’s voor uw organisatie en verdere integratie van risicomanagement in uw besluitvormingsproces.

Voor wie is de workshop bestemd?
Vanwege de aard van de workshop is deze bijeenkomst zeer interessant voor o.a. de manager ICT, CIO of CFO binnen uw onderneming.

Meld u nu aan voor de workshops !
De workshop vindt plaats op woensdag 6 april op het kantoor van Aon te Rotterdam. De duur van de workshop zal de middag beslaan. De kosten van deze workshop bedragen EUR 495,-.

Wij willen u verzoeken om u aan te melden via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u een e-mail ter bevestiging met de adresgegevens en routebeschrijving.

De Aon Academy
De Aon Academy biedt up-to-date en praktijkgerichte opleidingen, deskundigheidstoetsen, masterclasses en seminars.

Wij heten u graag welkom bij de workshop.