Netherlands
Aon Global Risk Consulting

Liability Impact Analyse

 

Bedreiging continuïteit uit verwachte hoek

 

Grote calamiteiten kunnen een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw onderneming. Vaak worden deze calamiteiten als onrealistisch gezien en zijn de gevolgen ervan voor de organisatie veelal niet volledig in beeld. Hierdoor kan de organisatie na een calamiteit geconfronteerd worden met enorme financiële tegenvallers / claims die zij niet kan opvangen en die er mogelijk toe kunnen leiden dat de organisatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

 

Voorbeelden hiervan zijn de treinramp in Canada die leidde tot faillissement van de Montreal, Main and Atlantic Railway en de ramp bij Chemie Pack in Moerdijk, waarbij de claims van verschillende partijen de verzekerde aansprakelijkheidslimieten van de organisatie ver te boven gingen. Maar ook een grootschalige product recall kan leiden tot forse aansprakelijkheidsclaims en reputatieschade.

Om uw organisatie te behoeden voor een dergelijke uitkomst na een calamiteit is het aan te raden om de gevolgen van grote calamiteiten inzichtelijk te maken en te vertalen naar financiële consequenties voor de organisatie. De uitkomsten kunnen door uw organisatie gebruikt worden voor de besluitvorming over de risicofinanciering binnen uw organisatie, maar ook voor eventuele aanpassingen in de operationele risicobeheersing. Aon Global Risk Consulting heeft ruime ervaring met het identificeren en kwantificeren van dergelijke scenario's bij uiteenlopende organisaties in diverse sectoren en kan u hier bij ondersteunen en begeleiden.

 

Liability Limiet Meter

 
 

Heeft u zicht op de mogelijke omvang van uw aansprakelijkheidsrisico’s bij het leveren van (gebrekkige) producten? Sluit uw verzekering hier voldoende op aan? De Liability Limiet Meter geeft u meer inzicht.

Naar de Liability Limiet Meter 
 
 

Case studies

 
 

Benieuwd naar resultaten van andere bedrijven die een Liability Risk Quantification hebben uitgevoerd? Deze case studies geven u wat meer inzicht in de aanpak en resultaten.

Lees de case studies 
 
 

Onepager

 
 

Voor meer informatie over deze dienstverlening en de voordelen van een Liability Risk Quantification voor uw organisatie verwijzen wij graag naar de onepager. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Lees de onepager 
 
 

Workshops Liability Risk Quantification

 
 

Beschikt u over een juiste aansprakelijkheidslimiet en –dekking, afgestemd op het risicoprofiel van uw onderneming? Tijdens onze workshop “Liability Risk Quantification” helpen wij u op weg bij het identificeren, beoordelen en op hoofdlijnen kwantificeren van uw belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s. Hiermee kunt u nagaan of en welke optimalisatiemogelijkheden er zijn binnen uw aansprakelijkheidsverzekeringen.

Meer informatie over de workshop