Netherlands
Risk and Insurance Function Review | Aon

Risk and Insurance Functie Review


Risico en verzekeringsmanagement wordt wel eens als kostenpost gezien, echter wanneer er incidenten plaats vinden dan verandert dit perspectief ineens 180 graden. Het is dan ook zeer belangrijk om dit continu goed ingericht te hebben.

In het economische klimaat wordt er kritisch gekeken naar functies en de wijze waarop deze worden uitgevoerd. Fusies en overnames, personele veranderingen, in- en outsourcing, enkele redenen welke herziening van functies nog meer acuut maken. Echter wij benadrukken dat review en herinrichting waardevol kan zijn, maar dat herhaaldelijk herinrichten meer schade toebrengt dan dat het waarde toevoegt.

Een gestructureerde methode is dus gewenst. Om dit te faciliteren is er een maturity of volwassenheidsschaal ontwikkeld voor de risico en verzekeringsmanagement functie.
 
Producten en diensten
 
Insurance Management Organisation Design
Optimising your Risk and Insurance Management