Netherlands

De vrachtauto-verzekering

 

Voor uw vrachtauto’s de juiste verzekering

 

Indien u een ongeluk veroorzaakt met uw vrachtauto en een ander heeft daardoor schade, bent u hiervoor wettelijk aansprakelijk. In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen(WAM) is vastgelegd dat u als eigenaar of gebruiker van een (vracht)auto verplicht bent een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Met de Aon vrachtautoverzekering heeft u dekking voor de financiële gevolgen van schade die is veroorzaakt met uw vrachtauto. Zonder deze verzekering bent u strafbaar. Maar onze zakelijke vrachtautoverzekering biedt nog een aantal andere dekkingen.

Wat dekt de zakelijke vrachtautoverzekering?

U kunt voor uw vrachtautoverzekering een keuze te maken uit een aantal dekkingen:

Wettelijke aansprakelijkheid

Met onze wettelijke aansprakelijkheidsdekking bent u verzekerd tegen materiële of letselschade, veroorzaakt:

 • met uw vrachtauto aan anderen;
 • met de gekoppelde aanhanger/oplegger aan anderen;
 • aan inzittenden.

 

Dit is een wettelijk verplichte dekking als u een (vracht)auto heeft en is altijd een onderdeel van de vrachtautoverzekering. De additionele rubriek Werkrisico dekt de schade die is ontstaan tijdens het laden/lossen. Het betreft hier schade aan personen én eigendommen.

Casco

Deze verzekering dekt schade aan uw vrachtauto en daarnaast:

 • schade aan uw laad-/losmaterieel dat onderdeel is van de vrachtauto;
 • elektronica in uw vrachtauto;
 • spullen van de chauffeur.
Voor deze onderdelen kunnen beperkende voorwaarden gelden.

 

Overige dekkingen (OVI, SVI, Rechtsbijstand)

U kunt hierbij kiezen uit de:

Ongevallen inzittenden (OVI) is een uitkering voor bestuurder of inzittende(n) bij letsel of door overlijden als gevolg van een ongeval. Er is ook een uitkering als u niet volledig herstelt als gevolg van het ongeval. Deze uitkeringen zijn een vast bedrag.

Schadeverzekering inzittenden (SVI) is een uitkering (inclusief smartengeld indien van toepassing) voor bestuurder en inzittenden voor de werkelijk geleden schade.

Rechtsbijstand dekt de juridische hulp als u betrokken bent bij een aanrijding. Informatie over de inhoud van de diverse dekkingen kunt u lezen in de diverse productkaarten en de polisvoorwaarden.

Wat is het eigen risico?

Voor Wettelijke aansprakelijkheid geldt dat het eigen risico afhankelijk is van de premie en aard van het voertuig en het betreffende land van gebruik. Voor Casco geldt er een standaard eigen risico afhankelijk van de hoogte van de premie. Voor de overige dekkingen hanteren wij maatwerk. Wij kunnen u hier vrijblijvend over informeren indien u dat wenst.

Wat is het verzekerd bedrag?

Voor Wettelijke aansprakelijkheid (en Werkrisico) gelden de volgende verzekerde bedragen:

 • schade aan spullen € 2.500.000;
 • schade aan personen € 6.070.000;
 • schade aan ondergrondse eigendommen van anderen.
Voor de overige dekkingen hanteren wij maatwerk. Wij kunnen u hier vrijblijvend over informeren indien u dat wenst.

 

Wat is de premie?

Voor Wettelijke aansprakelijkheid geldt dat de premie afhankelijk is van:

 • het gewicht van uw vrachtauto;
 • het verzekeringsgebied;
 • het aantal schadevrij gereden jaren.
Er is een korting mogelijk die afhankelijk is van het aantal jaren dat u schadevrij heeft gereden. Rijdt u zonder schade, dan wordt uw korting hoger. Heeft u wel schade, dan wordt uw korting lager. Voor de overige dekkingen hanteren wij maatwerk. Wij kunnen u hier vrijblijvend over informeren indien u dat wenst.

 

Wat is niet verzekerd?

Tenzij anders afgesproken is er in de volgende situaties geen dekking. De schade die is ontstaan bij:

 • besturen zonder toestemming om gebruik te maken van uw vrachtauto;
 • ander vervoer dan vermeld in de aanvraag;
 • vervoer van gevaarlijke stoffen, tenzij dit is meeverzekerd;
 • opzet/fraude;
 • deelname aan wedstrijden;
 • rijden terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft;
 • gebruik voor rijlessen of voor het vervoer van personen tegen betaling;
 • rijden onder invloed van alcohol, geneesmiddelen of verdovende middelen;
 • schade aan uw vrachtauto (dit is gedekt onder Casco);
 • materiële schade en letselschade van de bestuurder van uw vrachtauto (dit is gedekt onder SVI).
Onder de rubriek Werkrisico zijn schade aan de vervoerde spullen en bij heiwerkzaamheden uitgesloten.

 

Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie om maximaal deskundig en servicegericht te blijven, zodat er geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekeringsvragen en persoonlijke informatie om kan worden gaan. Daarnaast wordt de premie gebruikt voor het vergoeden van schade en (in het geval van rechtszaak) het inschakelen van een expert om de schade te beoordelen.

Voorwaarden en verplichtingen

Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering die u afsluit, goed door. Daarin staan belangrijke gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van de dekking voor die specifieke verzekering. Indien u wilt weten wat de verplichtingen van de verzekeraar zijn, wat zij met uw premie(s) doen en wat uw verplichtingen zijn, neem dan (vrijblijvend) contact met ons op.