<script type="text/javascript" src="https://archive.aon.nl/aonnl/js/jquery.tools.min.js"></script>
Netherlands

Uw cyberrisico’s beheersen

 

Speciaal aanbod leden Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport


De kans op een cybercrisis is reëel en hackers discrimineren niet. Of een organisatie nu klein of groot is, cybercriminelen melden zich daar waar wat te halen is.

In Nederland is sprake van een serieus dreigingsniveau door de hoogwaardige informatie-infrastructuur met hoge bandbreedte, snelheid en internetpenetratie. Dit risico speelt nog sterker in de regio Brainport met een zeer hoogwaardige technologische maakindustrie waarvan de bedrijven sterk met elkaar verbonden zijn, afhankelijk van elkaar zijn, en door de uitwisseling van kennis, producten, diensten en de financiële verwevenheid.

Aon’s Cyber Solutions helpt leden van het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport om de juiste keuzes te maken ten aanzien van inzicht en bescherming. Voor een aantal diensten uit ons brede aanbod zijn wij met het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport voor de leden een speciaal aanbod overeengekomen.

 

Masterclass cyberweerbaarheid - Hoe cyberweerbaar is uw organisatie?

Op basis van onze wereldwijde ervaring met cyberincidenten heeft Aon een snelle manier ontwikkeld om inzicht te krijgen in wat uw organisatie al heeft gedaan aan cyberweerbaarheid en hoe u deze nog kunt verbeteren. In samenwerking met het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport bieden we een programma aan waarmee u snel grip krijgt op cyber. Deze sessies bestaan uit een introductiesessie, huiswerkopgaven en een terugkomsessie.

Tijdens de introductiesessie maken we inzichtelijk wat er mis kan gaan op vlak van digitale systemen (cyber) en het belang daarmee van een de verschillende maatregelen waarmee uw organisatie deze risico’s kan mitigeren. Dit geeft deelnemers een breed perspectief op cyber, kennis van de begrippen en inzicht op de risico’s en maatregelen die nodig zijn om de huiswerkopgaven te kunnen maken.

Tijdens de terugkomsessie worden de uitkomsten van huiswerkopgaven voor uw organisatie met u besproken aan de hand van een vertrouwelijke rapportage die is samengesteld door een van onze cyberspecialisten. Aansluitend wordt u aan de hand meegenomen om deze uitkomsten te vertalen naar eventuele financiële impact en passende vervolgacties.

Speciaal aanbod
De speciale prijs per deelnemer is € 2.250,- per persoon (exclusief btw). De sessies zijn bedoeld voor directies en management. Bij cyberweerbaarheid werken verschillende disciplines samen. Daarom raden we aan het programma samen met een collega van een andere discipline te volgen. De prijs voor een tweede deelnemer uit hetzelfde bedrijf is € 1.250,-.

Zolang de coronacrisis voortduurt is het mogelijk deze sessies op afstand te volgen.

 

Verzekeren – Uw organisatie beschermen

Periodiek stelt Aon Cyber Solutions wereldwijd vast waar een cyberverzekering voor het MKB aan moet voldoen. Met verzekeraars worden daarna afspraken gemaakt waar een cyberverzekering dan aan moet voldoen. Na de inventarisatie van uw risico’s en wensen helpen wij u een keuze te maken uit de verschillende aanbiedingen van verzekeraars.

Een cyberverzekering dekt niet alleen onverwachte financiële risico’s af maar hiermee heeft u ook recht op technische en juridische ondersteuning bij een cyberincident.

Speciaal aanbod
Wanneer u als lid voor de Masterclass Cyberweerbaarheid kiest en vervolgens binnen een kwartaal een cyberverzekering afsluit dan ontvangt u 20% korting op de eerste deelnemer (dus voor € 1.800,- euro) en 30% korting op de tweede deelnemer (dus voor € 875,- euro).

Bekijk hoe een cyberverzekering is opgebouwd