Netherlands

Cybercrisismanagement: snelle, goede beslissingen maken het verschil

 
cybercrisismanagement

De kans op een cybercrisis is reëel en hackers discrimineren niet op soort organisatie. Het moment dat u geraakt wordt, kan dichterbij zijn dan u denkt. In 2018 zijn er maar liefst 20.881 datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Door vooraf, maar juist ook tijdens een hack of datalek de juiste beslissingen te nemen, kunt u ellende voorkomen.

Drie dilemma’s bij een cybercrisis: welke keuzes maakt u?

Brochure

De keuzes die u maakt tijdens een cyberincident bepalen het verschil tussen forse financiële en reputatieschade en een relatief beperkte impact. Wij lichten er drie dilemma’s uit. Welke keuzes maakt u?

Maak uw keuzes

 
 

Actielijst cybercrisis: wie doet wat?

Brochure

Een goede voorbereiding op mogelijke cybercrises begint bij bewustwording. Door inzichtelijk te maken waar de kritieke punten in uw systemen zitten kunt u adequaat reageren op een crisis en de gevolgen beperken. Hoe zit het met uw voorbereiding en respons? Lees wat de belangrijkste acties zijn ten tijde van een crisis.

Download de infosheet

 
 

Scorecard ‘Directe vervolgacties bij een cybercrisis’

Brochure

In de praktische scorecard vindt u de tien cruciale stappen voor succesvol cybercrisismanagement. De kaart biedt de nodige houvast, maar wij kunnen ons voorstellen dat u graag extra advies of begeleiding wilt. In dat geval staan wij uiteraard klaar om u te helpen.

Download de scorecard

 
 

Seminar 'Aan de slag met een cybercrisis’ gewaardeerd met 8,2

>