Netherlands
cybercrisismanagement

Cybercrisismanagement: snelle, goede beslissingen maken het verschil

 

De kans op een cybercrisis is reëel en hackers discrimineren niet op soort organisatie. Het moment dat u geraakt wordt, kan dichterbij zijn dan u denkt. In 2018 zijn er maar liefst 20.881 datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Door vooraf, maar juist ook tijdens een hack of datalek de juiste beslissingen te nemen, kunt u ellende voorkomen.

Seminar 'Aan de slag met een cybercrisis’

>
 

Tijdens ons gratis seminar ervaart u live hoe het eraan toegaat bij een hack of datalek. Welke stappen neemt u en wat kunt u doen aan voorbereiding en management? Kom naar het seminar en leer wat u kunt doen aan crisisvoorbereiding en cybercrisismanagement.

  • Serious Game Cybercrisis
  • Praktijkvoorbeelden
  • Ervaringen uitwisselen met vakgenoten
  • Concrete crisis-checklist

Aanmelden seminar

 
 

Drie dilemma’s bij een cybercrisis: welke keuzes maakt u?

Brochure

De keuzes die u maakt tijdens een cyberincident bepalen het verschil tussen forse financiële en reputatieschade en een relatief beperkte impact. Wij lichten er drie dilemma’s uit. Welke keuzes maakt u?

Maak uw keuzes

 
 

Actielijst cybercrisis: wie doet wat?

Brochure

Een goede voorbereiding op mogelijke cybercrises begint bij bewustwording. Door inzichtelijk te maken waar de kritieke punten in uw systemen zitten kunt u adequaat reageren op een crisis en de gevolgen beperken. Hoe zit het met uw voorbereiding en respons? Lees wat de belangrijkste acties zijn ten tijde van een crisis.

Download de infosheet