Netherlands

Infosheet risicovolwassenheid Nederlandse organisaties 2022

 


Risicoanalyses, kennis en betrokkenheid op bestuursniveau, efficiënt risk management, geavanceerde kwantificeringsmethoden: risicovolwassen wordt uw organisatie niet zomaar en vergt actieve inzet. De beloning is groot: betere besluitvorming en stabiliteit. Maar wanneer is uw organisatie eigenlijk echt ‘risicovolwassen’?

Meer focus op bedrijfscontinuïteit
Aangespoord door de COVID-19-crisis hebben bedrijven en organisaties in 2021 meer focus gelegd op de beheersing van bedrijfscontinuïteit en cyberrisico’s. De vraag naar dienstverlening op het gebied van bedrijfscontinuïteit flink gestegen. Toch scoren de meeste Nederlandse organisaties nog steeds niet hoog gemeten over de 9 dimensies van risicovolwassenheid zoals die zijn gedefinieerd in Aon’s Risk Maturity Index.
 
Download de infosheet risicovolwassenheid 2022 voor onze interpretatie van de scores en de vergelijking met andere Europese bedrijven.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.