Netherlands

Scenario Analyse

 

Welke producten of activiteiten maken uw bedrijf kwetsbaar? Bent u voorbereid op een grote calamiteit, zoals een recall, brand of ICT uitval? Aon begeleidt u in een zorgvuldig proces om deze vragen te beantwoorden. Dankzij de gedetailleerde scenario analyse krijgt u inzicht in de effecten van calamiteiten op uw financiën en organisatie. Zo kunt u beter onderbouwde beslissingen nemen met het oog op uw bedrijfscontinuïteit. Tevens krijgt u zicht op de meest kritische beheersmaatregelen en kunt u uw verzekeringsportefeuille afstemmen op de resultaten van de scenario analyse.

Om een betrouwbare scenario analyse op te stellen werken de specialisten van Aon nauw met u samen. Door toepassing van een gestructureerde en beproefde methode tonen we de impact van calamiteiten aan. Het kan gaan om bijvoorbeeld: aansprakelijkheidsrisico’s, recallrisico’s, cyberrisico’s, milieurisico’s en transportrisico’s.

Hoe het werkt
Scenario Analyse van Aon omvat de volgende stappen:

Met u brengen we in kaart wat uw belangrijkste risicogebieden zijn van uw organisatie. Aan de hand daarvan bepalen we welke scenario’s nadere uitwerking behoeven. Deze scenario’s ontwikkelen we vervolgens via zogeheten ‘event trees’ tijdens workshops op operationeel niveau. Door gebruik van claims- en risicodata berekenen we de impact van de scenario’s. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • stijgende kosten
 • materiële schade en bedrijfsschade
 • aansprakelijkheidsclaims
 • verlies van omzet
 • milieuschade
 • recall-kosten
 • boetes

Deze verliescomponenten per scenario gebundeld om het totale verlies vast te kunnen stellen. Door dit af te wegen tegen de risicobereidheid van uw bedrijf, kunt u onderbouwd beslissen over:

 • benodigd aanvullende beheersmaatregelen
 • dekkingen en limieten van verzekeringen
 • uw risicomanagement strategie

Scenario Analyse Rapport

De bevindingen presenteren we voor u in een Scenario Analyse Rapport. Dat geeft een solide basis voor veranderingen in risicomanagementbeleid, inclusief de managementinformatie die vereist is voor beslissingen op directieniveau. De Scenario Analyse methodologie van Aon is met succes toegepast bij toonaangevende spelers in sectoren zoals logistiek, massatransport, oil&gas, dienstverlening, food en kritische infrastructuur.

Voordelen

 • inzicht in de belangrijkste risico’s van uw organisatie
 • een onderbouwing van besluitvorming, zowel op bedrijfs- als bestuursnvieau
 • binnen uw business units;
 • premieoptimalisatie
 • de dekking, limieten en sublimieten van uw verzekeringen worden afgestemd op de daadwerkelijke en grootste risico’s van uw organistie
 • hernieuwd en versterkt vertrouwen in uw verzekeringsprogramma;
 • motivatie voor business units om hun eigen risico’s te managen, bijvoorbeeld door:
  • strategische beoordeling van bepaalde producten (met lage marge maar hoog risico);
  • verbeterde focus op cruciale aspecten van kwaliteits- en contractmanagement.

De gedetailleerde risicoscenario’s zijn eveneens van grote waarde om uw huidige risicomanagement te beoordelen, en om hiaten en andere onvolkomenheden in uw verzekeringspakket op te sporen. De inzichten en uitkomsten kunnen tevens bijdragen aan een positieve waardering van uw risicomanagementbeleid door uw verzekeraar.