Netherlands

Risk Based Finance

 

De wereld is nog nooit zo veranderlijk geweest als nu. Daarmee verandert uw risicoprofiel ook in snel tempo. De verzekeringsoplossingen die een paar jaar geheel passend waren kunnen nu achterhaald of ontoereikend zijn. Zo zijn bijvoorbeeld in het afgelopen jaar cyberrisico’s steeds concreter geworden, hebben grote schades geleid tot een verharding van de verzekeringsmarkt en worden de afhankelijkheden in de keten steeds groter. Ook nieuwe risico’s als klimaatveranderingen worden vaak onderschat. Een dynamische lange termijn aanpak met een duidelijke koppeling tussen een risicoprofiel en de financiering en verzekering daarvan is daarom van groot belang. Onze aanpak is risicogericht en maakt gebruikt van de nieuwste analytics.

 

Onze aanpak - Risk Based Finance uitgelegd

Op basis van feiten, analyses en gestaafde argumenten een beslissing nemen over welke risico’s verzekerd moeten worden, hoe hoog de limieten moeten zijn en wat u zelf wilt dragen? Met Aon’s Risk Based Finance concept worden deze, eigenlijk heel logische zaken, realiteit.

Door middel van objectieve analyses en actuariële berekeningen bepalen we samen met u de optimale inrichting van uw verzekeringsprogramma. Dit beantwoordt de volgende vragen:

  • Geeft mijn verzekeringsprogramma dekking voor alle risico’s die een significante impact kunnen hebben op mijn balans?
  • Zijn de huidige (sub)limieten op mijn verzekeringsprogramma toereikend?
  • Kan ik financieel voordeel behalen door het optimaliseren van mijn risicofinanciering?
  • Hoe vertaal ik bovenstaande naar een adequaat verzekeringsbeleid en inrichting van de risico- en verzekeringsfunctie?

Naast onze adviezen over optimale inrichting van uw verzekeringsprogramma, hebben we samen met onze crisisexperts binnen AGRC sinds 2023 een nieuwe dienst: een crisisoefening organiseren met als thema: grootschalige en langdurige impact van een casus op verzekerbaarheid en financiële positie van het bedrijf. Tijdens een zeer interactieve sessie over besluitvorming onder druk ontmoeten insurancemanagement en crisismanagement elkaar. Aan de hand van een aansprekende casus wordt een actieve dialoog tussen diverse functies binnen een bedrijf gestimuleerd voor een integrale voorbereiding op incidenten die tot grote schade kunnen leiden. Een verzekeringsgerelateerde crisisoefening heeft de volgende drie voordelen:

  • Niet alleen focus op risicomanagement en verzekeringsprogramma’s, maar ook als bedrijf voorbereid zijn in het geval er toch sprake is van een grote schade;
  • Als directie/MT ervaren wat de lang termijn impact kan zijn van een grote schade/crisis en een basis ontwikkelen voor een beknopt crisisdraaiboek;
  • Lessen van de oefening gebruiken om ook aanbevelingen te doen voor inrichting verzekeringsprogramma’s, business continuïty management en contractmanagement.

Aon heeft uitgebreide ervaring met het toepassen van Risk Based Finance bij zeer uiteenlopende bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Zo worden we geregeld gevraagd onze expertise binnen de EMEA regio te delen en lokaal projecten te begeleiden.

Bekijk onze Risk Based Finance Assessment
 
 

Risk Based Finance bevat de volgende onderdelen en diensten.