Netherlands

Business Impact Analyse

 

Ken de impact van continuïteitsrisico’s op uw bedrijfsvoering

Organisaties opereren in een dynamische en sterk veranderende omgeving, waar allerlei risico’s en concurrentie op de loer liggen. Toeleveringsketens worden internationaler en complexer. Risico’s die uw bedrijfsprocessen kunnen verstoren, zijn daardoor steeds lastiger inzichtelijk te maken en te beheersen. Tegelijkertijd stellen klanten steeds hogere eisen aan hun leveranciers en aan de mate waarin u uw bedrijfscontinuïteit hebt gewaarborgd.

Kent u de belangrijkste bedreigingen voor de continuïteit van uw bedrijf? Deze risico’s hangen samen met de uitval van de meest kritische processen en middelen, zoals ICT, gebouwen, machines, utiliteiten, leveranciers. En heeft u een actueel overzicht van de potentiële impact van deze risico’s op uw operationele continuïteit. In welke mate is deze impact acceptabel voor uw klanten? De Business Impact Analyse maakt de afhankelijkheden in uw bedrijfsproces inzichtelijk, waardoor u hier proactief op kunt inspelen.

Wat kan de Business Impact Analyse voor u betekenen?
Met een Business Impact Analyse (BIA) ondersteunen wij organisaties bij het:

  • inzichtelijk maken van de meest kritische afhankelijkheden en continuïteitsrisico’s,
  • evalueren van uw huidige beheersmaatregelen en herstelcapaciteit,
  • kwantificeren van de potentiële impact op uw kernprocessen en klantbediening,
  • nemen van gerichte maatregelen om uw risicoprofiel en weerbaarheid te verbeteren.
De resultaten voor uw organisatie
De Business Impact Analyse levert u het volgende op:
  • overzicht van belangrijkste continuïteitsrisico’s en scenario’s,
  • overzicht van kritische middelen (‘single point of failures’) en afhankelijkheden,
  • inzicht in de financiële impact (bedrijfsschade) van de belangrijkste continuïteitsrisico’s, rekening houdend met uw huidige herstelmogelijkheden,
  • gerichte ontwikkeling van uw risicomanagementstrategie, gebaseerd op kosten-batenanalyse van te nemen extra preventie- en herstelmaatregelen;
  • optimalisatie van uw verzekeringsprogramma voor wat betreft de dekking en limieten;
  • vergroten van risicobewustzijn en risicobegrip, en verankering van risicomanagement in de bedrijfscultuur.

Over de Business Impact Analyse
De Business Impact Analyse maakt onderdeel uit van onze Business Continuity Management-benadering. Het biedt u een betrouwbaar fundament voor het doorontwikkelen van uw risicomanagementstrategie, bedrijfscontinuïteitsplannen en (risico- en crisismanagement) optimalisatieprogramma’s.

Meer weten? 
Wilt u ook inzicht in de belangrijkste bedreigingen voor de continuïteit van uw bedrijf? Neem dan contact op met onze adviseurs. Zij geven antwoord op uw vragen en helpen u graag met een Business Impact Analyse voor uw bedrijf.