Netherlands

Aon-onderzoek: cybercriminaliteit, personeels- en continuïteitsrisico’s grootste uitdagingen voor Nederlands bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit, bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en het onvermogen om talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden als de grootste risico’s van deze tijd, blijkt uit Aon’s 2023 Global Risk Management Survey.

Lees verder ›

Daling dekkingsgraden na slechte aandelenmaand

In oktober kenterde het beeld van stijgende dekkingsgraden. Stabilisatie van de rente gecombineerd met een mindere prestatie op de aandelenmarkt resulteerde in een afname van de indicatieve* gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen, namelijk tot 121%.

Lees verder ›

Aon Cyber ​​Resilience Report: Helft van cybercriminaliteit in 2025 veroorzaakt door menselijke fouten of kwaadwillige acties

Een groot cyberincident bij een bedrijf leidt gemiddelde tot een daling van 9% van de aandeelhouderswaarde. Het besef dat deze vorm van criminaliteit de bedrijfsvoering volledig kan ontwrichten en reputatie mogelijk schaadt, dringt steeds verder door.

Lees verder ›

Rentestijging stuwt dekkingsgraden omhoog

De indicatieve* gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is ondanks slechte aandelenrendementen gestegen naar 123% in september. De stijging wordt veroorzaakt door de aanhoudende rentestijging.

Lees verder ›

See our careers
Life at Aon

Bekijk onze dienstenwijzer >
Bekijk onze algemene voorwaarden >