Netherlands

Verzekeringen voor psychologen

 

Werken in uw branche brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. En daarmee kans op serieuze aansprakelijkheid. Dat vraagt om verstandige dekking van uw risico's. Aon biedt verzekeringen aan die speciaal zijn samengesteld voor uw beroep en de risico's. Door onze jarenlange ervaring in uw branche uiteraard met de hoge kwaliteit die u gewend bent.

 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Verantwoordelijk werk, serieuze aansprakelijkheid…

  Werken in de psychologie is prachtig én verantwoordelijk. Hoe zorgvuldig en deskundig u ook werkt: het vraagt een verstandige dekking van uw beroepsrisico's. Daarom is er de Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die Aon voor psychologen heeft ontwikkeld. Die beschermt u tegen de financiële gevolgen van een onverhoopte professionele vergissing. Voor u is dat een zorg minder; u kunt zich ongehinderd richten op uw werk.

  Deze verzekering biedt dekking voor Bedrijfs- én Beroepsaansprakelijkheid. Omdat beide voor uw praktijk nodig zijn, bieden we ze gecombineerd aan. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kent één standaard dekking. Bij de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft u de keuze uit twee varianten.
  Bedrijfsaansprakelijkheid
  De verzekering voor Bedrijfsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims in verband met materiële en/of letselschade en de gevolgen daarvan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een cliënt die tijdens een sessie door een stoel zakt. Of een medewerker die uitglijdt op een gladde vloer waarvoor niet is gewaarschuwd. Uw bedrijf is dan aansprakelijk. (Let wel: zuivere vermogensschade valt hier niet onder.)
   
  Beroepsaansprakelijkheid
  De verzekering voor Beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen onverhoopte kostbare fouten in uw werk als psycholoog . Deze dekt met name situaties waarin een cliënt u aansprakelijk stelt voor geleden financiële schade - in vaktaal "zuivere vermogensschade". Het gaat dan niet om materiële en/of letselschade maar om aantasting van het financiële vermogen van uw cliënt.
  Een cliënt heeft bijvoorbeeld veel meer sessies gevolgd (en betaald) dan nodig was, maar is er niet beter van geworden. Of: het carrièreadvies dat u hem gaf, pakt voor hem/haar financieel nadelig uit. Als uw cliënt u aansprakelijk stelt, beschermt deze verzekering u tegen de financiële gevolgen.
   
   
  Twee varianten beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
   

  U heeft de keuze uit een tweetal dekkingen van de beroepsaansprakelijk¬heids¬verzekering.

  Dekking

  Standaard

  erzekerd zijn alle behandelmethoden en geneeswijzen in Nederland van een afgestudeerd psycholoog welke in een groot scala aan beroepssectoren werkzaam kan zijn: gezondheidszorg, bij de overheid, in het onderwijs, bij adviesbureaus, bedrijven of in het wetenschappelijk onderzoek. Ook het geven van opleidingen en intervisie onder supervisie van NIP is verzekerd. Alsmede bestaat er dekking voor aanspraken in verband met als nevenwerkzaamheid uitgevoerde alternatieve therapeutische behandelingen ten behoeve van het psychisch welbevinden.

  Dekking

  Uitgebreid

  De dekking is gelijk aan de standaard variant. De verzekerde bedragen voor de beroepsaansprakelijkheid verzekering zijn hoger. Zie de verschillen hieronder bij premie en maximum verzekerde bedragen.

   
  Uitsluitingen

  Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken tot schadevergoeding uitgesloten:

  • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen et cetera.
  • het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen.

   
  Premie en maximum verzekerde bedragen
   

  Variant

  Jaarpremie

  Verzekerd bedrag beroepsaansprakelijkheid

  Verzekerd bedrag bedrijfsaansprakelijkheid

   

   

  Per
  aanspraak

  Per verzekerings- jaar

  Per
  aanspraak

  Per verzekerings- jaar

  Standaard

  €172,50

  € 500.000,-

  1.000.000,-

  € 2.500.000,-

  € 5.000.000,-

  Uitgebreid

  € 316,25

  € 1.000.000,-

  € 2.000.000,-


  Alle genoemde premies zijn in euro's, exclusief EUR 15,10 poliskosten en 21% assurantiebelasting.

  Voor leden van NIP geldt een korting van 15%.
   
  Eigen Risico

  Voor beide varianten gelden onderstaande bedragen.

  Beroepsaansprakelijkheid

  Eigen risico

  Zuivere vermogensschade*

  *Uitgezonderd de schade door activiteiten als forensische psycholoog. Hiervoor geldt een eigen risico van € 1000,00.
  EUR 250,-
   
  Bedrijfsaansprakelijkheid Eigen risico
  Materiële schade EUR 150,-
  Letselschade EUR 500,-

   
  Dekkingsgebied

  Het dekkingsgebied is Nederland en wereld in geval van deelname van verzekerde(n) aan congressen, seminars en dergelijke, op voorwaarde dat de praktijk waar de omzet (door uitoefening van de beroepsactiviteiten), wordt gegenereerd zich binnen de Nederlandse landsgrenzen bevindt.

   
   
  Polisvoorwaarden

   

   

   
   
   

  Verzekering aanvragen
  Voor het afsluiten van de verzekering vult u het aanvraagformulier in.

  Cyberverzekering in combinatie met de Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  Aon biedt ook een cyberdekking aan. Deze zijn ontworpen om netwerkrisico’s en privacy risico’s te dekken. In combinatie met de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering betaalt u een premie van € 195,- per jaar.

  Wilt u meer informatie over de Cyberverzekering en de voorwaarden? Klik dan op het tabje cyber.

  * De genoemde premie komt bovenop de premie van de Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • (Tucht)rechtsbijstand

  Psychologen kunnen via Aon Verzekeringen een aantrekkelijke beroeps- en particuliere rechtsbijstand verzekering afsluiten. Deze verzekering bestaat uit de onderdelen:

  • Tuchtrechtdekking
  • Beroepsdekking (incl. tuchtrecht)
  • Particuliere dekking (alleen in combinatie met de beroepsdekking)
   
  Tuchtrechtdekking
  De tuchtrechtsbijstand voorziet in juridische bijstand voor strafzaken en tuchtrechtzaken voortvloeiend uit de Wet-BIG.

  Premie
  Premiegrondslag
  Jaarpremie
  'Tuchtrecht'dekking individueel  
  per medewerkend personeelslid (niet administratief)
  EUR 9,55
  per psycholoog EUR 57,22

  Externe kostendekking
  De externe kostendekking bedraagt EUR 25.000,00 per aanspraak op rechtsbijstand.

  Voorwaarden Tuchtrechtdekking
  Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering
  Bijzondere voorwaarden tucht- en strafrecht
   
  Beroepsdekking
  De beroepsdekking is een complete dekking. De dekking is op basis van de formule "alles is gedekt, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten". De psycholoog kan een beroep doen op geschillen met eventueel personeel, een geschil met een ziektekostenverzekeraar, geschillen met cliënten, bijstand in een tuchtrechtelijke kwesties, enzovoorts. Ook kunnen onderlinge geschillen tussen de maten worden verzekerd.

  Premie
  Premiegrondslag
  Jaarpremie
  Per psycholoog EUR 224,41
  Per assistent (administratief) EUR 48,25
  Per maat (onderlinge geschillen) EUR 54,03
   

  Externe kostendekking
  De externe kostendekking bedraagt EUR 35.000,00 per aanspraak op rechtsbijstand.

  Voorwaarden
  Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering
  Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering
  Bijzondere voorwaarden motorrijtuigen
   
  Particuliere dekking
  De particuliere dekking is een ruime dekking. Denk aan geschillen rond een eigen woning, de inkoop van consumentengoederen, geschillen met een werkgever, problemen rond een vakantie, een ongeval in het verkeer.

  In aanvulling op de particuliere dekking kan ook nog een Pluspakket meeverzekerd worden. Dit biedt onder andere bijstand in specifieke zaken zoals fiscale kwesties, vermogensbeheer en uitbreiding van het verzekeringsgebied in vakantiezaken.
   
  Premie 
  De premie voor deze verzekering is EUR 189,61 per jaar. Het is een complete gezinsdekking, die uiteraard ook geldt voor de gezinsleden van het lid van het NIP. Het tarief is alleen geldig in combinatie met de beroepsdekking.

  De premie voor het Pluspakket bedraagt EUR 49,37 per jaar.

  Voorwaarden  
  Voorwaarden rechtsbijstandverzekering 
  Bijzondere voorwaarden rechtsbijstand particulieren 
   
  Algemeen 
  Dekkingsvoorbeelden
  Hierna treft u een aantal voorbeelden aan van wat gedekt is. De voorbeelden gaan uit van de complete dekking, zowel voor het beroep als voor de particulier. Wij hebben de dekkingsvoorbeelden beschreven om u er ook op attent te maken dat het uurtarief van een advocaat, nagenoeg gelijk staat aan de jaarpremie van uw rechtsbijstand verzekering.
   
  Wat doet u? Waar krijgt u mee te maken? Voorbeelden
  U heeft een bedrijfsadres en een woonadres Koop- en huurovereenkomsten, aanneemovereenkomsten U huurt een praktijkruimte en krijgt een conflict met de verhuurder inzake de verhoging van de huur.
  inbraak, diefstal en schade Inbrekers hebben beschadigingen aangericht bij uw bedrijfsadres en u wilt de schade verhalen op de vandalen.
  beveiliging, verzekering, onderhoud en schoonmaak, buren en omwonenden, de overheid voor vergunningen  
  Aantrekken van diensten Boekhouders, accountants, belastingadviseurs Het nieuwe boekhoudprogramma blijft problemen houden, maar de leverancier geeft niet meer thuis.
  Onderhouds- en schoonmaak-bedrijven U heeft problemen met een door u ingehuurd schoonmaakbedrijf.
  Onbetaalde nota's Incassobijstand Een cliënt blijft voortdurend in gebreke de nota te voldoen en u wilt nu eindelijk uw geld zien.
  U maakt gebruik van computers, goederen, apparatuur Koop-, lease- en huurcontracten Apparatuur functioneert niet goed, maar de leverancier reageert niet op uw klachten.
  Milieuvoorschriften  
  U treedt naar buiten als psycholoog Belangenbehartiging In de pers is een tendentieuze en negatieve publicatie verschenen en u wilt de krant aanpakken.
  U koopt goederen in Leveranciers met verkoopvoorwaarden U heeft net nieuwe spullen aangeschaft die niet goed zijn. De leverancier geeft niet thuis.
  U heeft cliënten Tuchtrechtelijke bijstand U heeft bijstand nodig in verband met een door een cliënt aangespannen procedure bij een tuchtcollege (ook in kader van Wet BIG).

  Verzekering afsluiten
  Voor het afsluiten van een beroeps- en particuliere rechtsbijstand verzekering klik hier.  

  Alle genoemde premies zijn in euro's, exclusief EUR 15,10 poliskosten en 21% assurantiebelasting. 

 • Arbeidsongeschiktheid

  Als zelfstandig ondernemer kunt u het zich niet veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. Door ziekte of ongeval verminderen uw inkomsten of blijven zelfs geheel uit. U loopt het risico in de bijstand terecht te komen. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering stelt u uw inkomen veilig.

  Beroepsdekking
  De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit als u uw eigen beroep en werkzaamheden niet meer kunt uitoefenen. Ook als dat langer duurt. Wij verplichten u niet om een heel ander vak te gaan leren.

  De Belastingdienst betaalt mee
  U kunt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekken van het belastbare inkomen.

  Andere voordelen van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  1. Premievrijstelling bij 100% arbeidsongeschiktheid langer dan 52 weken.
  2. Hulp bij reïntegratie: vergoeding revalidatiekosten en herscholing (na goedkeuring verzekeraar).
  3. Kostenloze hulpverlening in het buitenland.
  4. U ontvangt altijd de uitkering waarvoor u betaalt, ongeacht andere inkomsten. Dit rekenvoorbeeld laat zien wat dit in de praktijk betekent.
  5. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom gratis onafhankelijke telefonische counseling ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid.
  6. Niet eens over de mate van arbeidsongeschiktheid? Dan heeft u recht op een herbeoordeling.
  • Volledige vergoeding van zwangerschapsverlof (16 weken). Er wordt wel rekening gehouden met de eigen risicotermijn.
  • Tussentijdse verhoging van verzekerde bedragen mogelijk, zonder medische waarborgen.
  • Profiteren van de vele extra's:

   

  Voorwaarden
  Bekijk voor meer informatie de algemene voorwaarden.

  U kunt ook de verzekeringskaart voor dit product raadplegen.

  Uitgebreide informatie
  Klik hier voor meer informatie.

  Advies aanvragen
  Aon hecht grote waarde aan een duidelijkheid. Een duidelijk advies, duidelijke producten, duidelijke uitleg en duidelijkheid over de kosten. In ons dienstverleningsdocument staat omschreven welke diensten Aon voor u kan verrichten en welke kosten daarvoor gerekend worden.   

  Eerste oriëntatie
  In een oriëntatiegesprek inventariseren wij globaal de (on)mogelijkheden van uw wensen en behoeften. De oriëntatie biedt u zekerheid en vertrouwen om een goed geïnformeerde keuze te maken. Of u wel of niet de betaalde adviesfase wenst op te starten. De kosten van de eerste oriëntatie zijn voor rekening van Aon.

  Persoonlijk advies
  Een adviseur van Aon inventariseert in een gesprek uw wensen en behoeften. Op basis van de verzamelde informatie wordt een adviesrapport voor u opgemaakt. In dit adviesrapport staan de risico's omschreven en de oplossing welke het beste op uw situatie aansluit. Vanzelfsprekend wordt het advies uitgebreid toegelicht.

  Contact opnemen
  Voor een oriëntatiegesprek kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 - 8108177. 


 • Cyberrisico

  U of een medewerker verliest een USB-stick met cliëntgegevens. Een werk laptop wordt gestolen. Een malware-virus gijzelt uw computers. Of hackers breken in op uw bestanden en uw cliëntgegevens komen op straat te liggen. U bent als psycholoog verplicht elk mogelijk data lek te melden. Doet u dit niet dan riskeert u hoge boetes. Het is daarom noodzakelijk dat u uw cyberveiligheid op orde heeft.

  Die moderne risico’s gaan de dekkingen van traditionele (aansprakelijkheid) verzekeringen vaak ver te boven. Sommige reguliere polissen dekken weliswaar ook bepaalde ‘online’ risico’s. Maar ontstaat daarover een geschil, dan ben je voor de uitkomst sterk afhankelijk van de exacte tekst in de polis, de aard van claim en schade, en de bereidheid van de rechtbank om dekking toe te kennen.

  Netwerk- en privacy-risico’s
  Daarom biedt Aon nu ook specifieke cyberverzekeringen. Deze zijn ontworpen om netwerkrisico’s en privacy-risico’s te dekken, speciaal voor organisaties die werken met privacygevoelige data, waaronder ook uw praktijk. Dat geeft dus aanzienlijk meer zekerheid en bescherming. Deze polissen dienen als veilig vangnet en beschermen organisaties tegen de financiële gevolgen van netwerkuitval of bijvoorbeeld data-lekken.

  In combinatie met de Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: Lagere premie
  Heeft u al een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij ons, of sluit u deze nieuw af, dan kan u een flinke korting op uw Cyberverzekeringspremie krijgen. In combinatie met de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering betaalt u een scherpe premie vanaf slechts € 224,25. Klik op deze link voor het digitale aanvraagformulier van de cyberdekking:

  Wenst u liever de cyberdekking los af te sluiten? Neem dan contact op via 088 - 810 81 74 of mail naar [email protected].

  Aan de slag!
  U doet ongetwijfeld vast al veel aan netwerk- en databeveiliging. Toch is het zelfs dan lastig om exact te peilen hoe kwetsbaar uw praktijk als geheel is voor cyberrisico’s. Waar kan het precies mis gaan? Wat zijn de ‘worst case scenario’s’? Wat is daarvan de financiële impact? En wat kunt u zelf doen om die af te dekken?

  Aanbevelingen

  • Breng de cyberrisico’s voor uw praktijk goed in kaart. Welke risico’s loopt u, welke scenario’s passen daarbij, en hoe groot kan de schade voor u dan maximaal worden?
  • Controleer uw traditionele verzekeringen op de dekking die ze bieden tegen cyber-risico’s.
  • Breng in kaart welke cyber-risico’s niet zijn afgedekt, en de mogelijke (financiële) risico’s die uw praktijk daarbij loopt.
  • Vraag ons om u de opties en alternatieven voor uw praktijk uit te leggen, op een begrijpelijke manier.

   

  Meer weten?
  Op de website van Aon vindt u veel informatie over hoe u de cyberrisico’s kunt beheersen. Wilt u nog meer weten over de Cyberverzekering of de GDPR? U kunt hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 - 810 81 74.

 • GDPR

  Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. In het Nederlands heet deze regelgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Organisaties moeten aantonen dat ze voldoen aan de nieuwe verordening die op 25 mei 2018 ingaat. Dat vergt inspanningen en investeringen. Zo dient u een verwerkingsregister op te stellen, waarmee u onder andere moet bijhouden welke persoonsgegevens uw organisatie verwerkt, wat de verwerkingsdoeleinden zijn, hoe lang de gegevens worden bewaard en welke maatregelen zijn getroffen om privacyrisico’s te beperken.

  Op dit moment komt u pas in beeld bij de wetgever als het mis gaat, bijvoorbeeld bij een datalek. Bij de GDPR wordt dit heel anders: u zult bij een audit moeten kunnen aantonen dat u steeds ’in control’ bent geweest. Zelfs zonder ongelukken kunt u al in overtreding zijn. Iedere organisatie zal het onderwerp privacy dus actief en gestructureerd moeten oppakken.

  U dient alles volgens de nieuwe verordening te doen, te documenteren, te evalueren, te wijzigen en te verbeteren. De boetes voor het niet voldoen aan de wettelijke vereisten kunnen oplopen tot EUR 20 mln of 4% van de omzet van uw organisatie.

  Informatiepakket
  Om u te helpen bij uw keuzes en de stappen, hebben wij een uitgebreid informatiepakket voor u samengesteld:

  • In onze brochure vindt u alles over de General Data Protection Regulation
  • Ga nú aan de slag met uw cyberbeleid en download onze toolkit

  Natuurlijk kunt u voor meer informatie en advies ook persoonlijk contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

 

 

Contact
Team Ondernemingen 4
088-8108174
[email protected]
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem contact met ons op.