Netherlands

ESG: Governance

 

Duurzaam ondernemerschap en CSRD

De verantwoordelijkheid die bedrijven en organisaties dragen gaan steeds verder dan de eigen producten en processen. Ze strekken verder uit over de volledige toeleveranciersketens. Veel organisaties staan daarom aan de vooravond van een transitie naar een bedrijfsmodel dat inspeelt op (toekomstige) vraagstukken op het gebied van verduurzaming en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Om uw ESG-doelstellingen waar te maken, dient uw organisatie te beschikken over een robuust besturingsmodel dat past bij de hedendaagse uitdagingen. Vanuit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn bovendien vanaf 2025 steeds meer bedrijven verplicht transparant te rapporteren over hun prestaties op het gebied van ESG.

CSRD-rapportage: waar te beginnen?
Inventariseer uw risico’s op het gebied van wetgeving, zoals de cyberwet NIS2. Onderzoek in hoeverre uw organisatie compliant is met (nieuwe) wet- en regelgeving en hoe dit te borgen. Bepaal uw ESG-ambities en kijk waar dit kansen op kan leveren. Kies voor een gerichte aanpak van ESG-onderwerpen en integreer het in uw cyber- en bedrijfsstrategie, cultuur en processen.

Hoe wij u kunnen helpen
Aon’s Cyber Solutions helpt u bij het identificeren en beoordelen van uw cyberrisico’s en mate van bestuurdersaansprakelijkheid. Hiermee heeft u een basis voor het (opnieuw) vaststellen van uw prioriteiten. Dit inzicht is belangrijk voor het bepalen van uw strategische koers in de transitie naar een duurzame (‘ESG-proof’) en compliant cyberstrategie, en om te bepalen welke acties u wilt nemen. Onze risicobeoordelingen, -advies, -diagnostiek en - trainingen helpen u met de nodige informatie voor sturing en verantwoording door middel van de CSRD-rapportage en om uw ambities waar te maken.

Unieke tooling
Wij helpen u bij het beoordelen, kwantificeren, beperken en overdragen van cyberrisico’s met unieke tools, zoals CyQu, de NIS2 Gap-analyse en NIS2 Board Training. Daarnaast bieden we expertise in het borgen van uw bestuurdersaansprakelijkheid en D&O-dekking, rekening houdend met ESG-factoren. Met onze expertise zorgen wij ervoor dat uw organisatie weerbaarder en toekomstbestendig is.

Wilt u direct meer weten?
Wij helpen u graag met antwoord op uw vragen. Neem contact met uw accountmanager of een van onze adviseurs zoals hiernaast vermeld.

 

Contact
Ralf Willems
Managing Consultant
Cyber Solutions
06 51 99 29 25
[email protected]