Netherlands

ESG: Social

 

Duurzame inzetbaarheid en CSRD

De continuïteit en groei van uw organisatie staat of valt met de effectieve inzet van medewerkers. U heeft voldoende, geschikt en duurzaam inzetbaar personeel nodig met de benodigde kwaliteiten en in de juiste samenstelling, ondersteund door een inclusieve werkomgeving waarin medewerkers kunnen excelleren.

Tegelijkertijd worden bedrijven en organisaties steeds kritischer onder de loep genomen als het gaat om hun sociale impact en worden de rapportageverplichtingen vanuit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) steeds meer uitgebreid. Vanaf 2025 zijn ook grote bedrijven en organisaties verplicht om ter rapporteren over hun ESG-beleid.

CSRD-rapportage: waar te beginnen?
Inventariseer uw risico’s op het gebied van verzuim, gezondheid, skills van uw medewerkers en in hoeverre uw organisatie compliant is met (nieuwe) wet- en regelgeving. Bepaal uw ESG-ambities en kijk waar dit kansen op kan leveren. Kies voor een gerichte aanpak van ESG-onderwerpen en integreer het in uw personeels- en bedrijfsstrategie, cultuur en processen.

Hoe wij u kunnen helpen
Aon's Human Capital​ Solutions helpt organisaties inzicht en grip te krijgen bij het kiezen van een gerichte aanpak om ESG in de personeels- en bedrijfsstrategie, cultuur en processen te integreren zodat zij:

  • een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden, 
  • inzicht hebben in en zorg kunnen dragen voor de passende gelijkwaardige salariëring en benefits in lijn met de bedrijfsstrategie en de marktverwachtingen in binnen- en buitenland,
  • tijdig risico’s signaleren en adresseren ten aanzien van het personeel op onder andere het gebied van verzuim en gezondheid, skills en compliance,
  • weerbare medewerkers krijgen die duurzaam inzetbaar worden en beter omgaan met veranderingen. Zo zorgen zij met deze flexibiliteit dat de organisatie beter uit lastige omstandigheden komt,
  • risico’s en kansen signaleren op het gebied van diversiteit, inclusiviteit, gelijkwaardigheid en verbondenheid om (onbewuste) discriminatie te voorkomen.

Onze belofte
Onze specialisten van Human Capital Solutions hebben jarenlange ervaring met en kennis op het gebied van talent, visie en strategie, compensatie en benefits, zowel lokaal als over de landgrenzen heen.  Hierbij maken wij gebruik van een bewezen, geïntegreerde en datagedreven aanpak, gebaseerd op interne en externe marktdata. Dit combineren wij met uw unieke data voor de juiste benchmarks en een op maat gemaakt advies.

Unieke tooling
Met behulp van de unieke tools van Aon krijgt u inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelgebieden van uw personeel. U krijgt toegang tot training- en ontwikkelingsmogelijkheden om hun prestaties en persoonlijke groei te bevorderen. Zo geeft de DEIB-audittool u inzicht in hoe uw organisatie scoort op diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en verbondenheid. De Wellbeing Maturity Index toont het volwassenheidsniveau van uw welzijnsstrategie.

Wilt u direct meer weten?
Wij helpen u graag met antwoord op uw vragen. Neem contact met uw accountmanager of een van onze adviseurs zoals hiernaast vermeld.

 

Contact
Merle Bos
Health & Human Capital Consultant
06 - 138 202 44
[email protected]