Netherlands

International People Mobility

Internationale mobiliteit neemt toe. Steeds meer werknemers reizen voor hun werkgever naar het buitenland of gaan daar tijdelijk wonen en werken. Ook grijpen meer en meer studenten hun kans om de wereld te zien. Werken en studeren over de grens brengt echter meer en andere risico’s met zich mee en de financiële gevolgen hierbij moeten goed in kaart worden gebracht. Temeer omdat er voor u als werkgever een zorgplicht en aansprakelijkheid is om medewerkers hierin goed te begeleiden. Ditzelfde geldt voor onderwijsinstellingen. Hoe krijgt en houdt u dit als betrokken en verantwoordelijke werkgever of instelling onder controle?

 
IPM
Oplossingen voor grensoverschrijdende risico's

Gebaseerd op de diversiteit in en jaren van onderzoek inzake internationale mobiliteit, biedt Aon International People Mobility aanbevelingen aan bedrijven, non-profitorganisaties en universiteiten over hoe zij moeten omgaan met hun verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en het welzijn van hun expats, zakenreizigers en internationale studenten. We adviseren en helpen u hierbij door de verschillende risico’s rondom de mobiliteit op een rij te zetten en te bemiddelen bij de verschillende oplossingen om deze risico’s af te dekken.

Lees meer »
 
 
Contact

Günther Stalenberg
Managing Director
Aon
+31 (0)10 - 448 82 10
Email