Netherlands
Inkomen

Aanvulling op PFZW-regeling bij arbeidsongeschiktheid

 

Indien een medewerker ondanks alle eigen inspanningen en die van zijn of haar werkgever toch in de WIA terechtkomt, blijft primair aandacht en begeleiding met activering en re-integratie in deze fase de voornaamste doelstelling. Een medewerker die in de WIA terecht komt, wordt veelal geconfronteerd met een forse inkomensterugval. Ondanks een aanvulling door het pensioenfonds op de WGA-uitkering, kan in veel gevallen sprake zijn van 60% inkomensachteruitgang.

 

Inkomensrisico in de zorg is groot
De kans op uitval en arbeidsongeschiktheid voor medewerkers in de zorgsector is groot. Voor u als werkgever vormt dit een belangrijk risico. Het bieden van een voorziening voor inkomensbescherming kan daarom een positief risico beperkend effect hebben. Hiermee voorziet u namelijk niet alleen in uw zorgplicht als werkgever, maar biedt u ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde waarmee u effectiever nieuwe medewerkers aan uw organisatie kunt binden. Aon helpt u graag met het vinden van oplossingen, om medewerkers die geconfronteerd worden met inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid inkomenszekerheid te bieden.