Netherlands
 

Verzuimverzekering

 
Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, bent u wettelijk verplicht 70% van hun loon door te betalen gedurende maximaal 104 weken. Uw cao kan het door te betalen loon op meer dan 70% stellen. Bijvoorbeeld 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar.
Terugval in inkomen
Als iemand wordt getroffen door een ongeval met ernstig blijvend letsel, kan hij/zij uiteraard een beroep doen op sociale voorzieningen. Daardoor krijgt men onherroepelijk te maken met een forse inkomensdaling door beperkingen, maxima en inkomensbeperkende voorwaarden. Kan iemand door het letsel zijn/haar beroep niet meer uitoefenen, dan wordt de situatie nog ernstiger. Dan kunnen zijn/haar inkomsten binnen drie jaar al met 50% gedaald zijn.

Keuze: wel of niet verzekeren
U kunt ervoor kiezen om deze kosten voor uw eigen risico te nemen. Dan moet wel onderzocht worden of uw onderneming deze kosten kan dragen. De werkelijke kosten bedragen altijd meer dan de loondoorbetalingskosten. Een te lage inschatting kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen.

U kunt dit risico van de loondoorbetalingsverplichting afdekken door het te verzekeren op een ziekteverzuimverzekering. U kunt hierbij kiezen uit twee verzekeringsvormen: Conventioneel en Stop Loss.

Conventioneel
Bij de conventionele verzekering keert de ziekteverzuimverzekering bij elk afzonderlijk ziektegeval uit aan de werkgever zodra de werknemer langer ziek blijft dan het gekozen aantal wachtdagen. Deze uitkering loopt door tot aan de hersteldatum, de overlijdensdatum of de datum van uit dienst treden. Deze uitkering duurt maximaal tot en met de 104e week van ziekte. De schadevergoeding ontvangt u maandelijks of per kwartaal in het jaar dat de schade zich voordoet.

Stop Loss
Deze variant is een calamiteitendekking die vooral geschikt is voor relatief grote bedrijven (meer dan 25 werknemers of een loonsom van minimaal € 1.000.000,-). Bij de Stop Loss- verzekering bepaalt u een eigen risico in geld. Overschrijdt de totale loondoorbetaling bij ziekte dit eigen risicobedrag? Dan maakt de verzekeraar het meerdere (tot een bepaald maximum) over aan de werkgever. De verzekeraar maakt de schadevergoeding pas aan de werkgever over nadat deze de gegevens van het afgelopen jaar heeft opgegeven.

Opties
  • U kunt werkgeverspremies extra meeverzekeren. Ook dit zijn kosten die u bij ziekte moet doorbetalen.
  • De Directeur Grootaandeelhouder (DGA) is over het algemeen niet mee te verzekeren.
  • Er geldt een maximum verzekerd bedrag per medewerker.
  • Veel verzekeraars bieden een vergoeding van de kosten voor re-integratie, maar ook een vergoeding voor activiteiten en behandelingen waardoor de werknemer weer zijn eigen werk kan doen. Een andere optie is dat verzekeraar juist een vergoeding biedt voor de kosten voor activiteiten waardoor de werknemer ander werk kan gaan doen in zijn eigen bedrijf of bij een ander bedrijf.
  • Veel verzekeraars bieden een vergoeding of ondersteuning bij het verhalen van het doorbetaalde loon op een veroorzaker (b.v. bij een ongeluk).

Aan de hand van uw verzuimhistorie kunt u met ons bepalen welk aantal wachtdagen of eigen risicobedrag het best bij uw bedrijf past. Ook kunt u bij ons terecht voor advies over uw arbodienst.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de verzuimverzekering? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. .