Netherlands
 

Investeer in vitaliteit en verhoog veerkracht: 3 redenen

 

Ons onderzoek toont aan dat hoe groter de investering in vitaliteit is, hoe groter de mate van veerkracht een organisatie als geheel laat zien. Veerkrachtige medewerkers hebben een hogere motivatie, 40% hoger dan niet veerkrachtige medewerkers. (Aon rapport Veerkracht voor de toekomst) Een hogere motivatie leidt tot een stijging in productiviteit en verbeterde output. Dit alles heeft een positief effect op uw bedrijfsresultaat. Hieronder drie redenen om vandaag nog te beginnen met investeren in vitaliteit:

1. Omarm verandering
De wereld om ons heen veranderd in een rap tempo, ook uw organisatie zal zich constant moeten aanpassen om met de ontwikkelingen in de markt mee te gaan. Daarvoor heeft u medewerkers nodig die bestand zijn tegen storm en tegenwind en zich snel kunnen aanpassen aan deze veranderingen. Als u de juiste ondersteuning weet te bieden, voelen medewerkers zich veilig en zijn ze productiever en gemotiveerder in hun werk.

2. Laat verzuimpercentages kelderen
Onderwerpen als organisatiecultuur, mentale gezondheid (burn-out) en fysieke gezondheid worden in het onderzoek vaak genoemd. Toch is het managen van een goede balans tussen werk en privéleven voor ruim twee derde (69%) van de Nederlandse respondenten met afstand het belangrijkste onderwerp rondom vitaliteit en gezondheid (Aon Global Wellbeing Survey). Een vitaliteitsprogramma dat is gebaseerd op de wensen en behoeften van medewerkers speelt een hoofdrol bij het optimaal kunnen ondersteunen van uw medewerkers.

3. Win the war for talent
90% van de veerkrachtige medewerkers wil bij de huidige werkgever blijven en 80% ziet deze werkgever als modern. Bij niet-veerkrachtige medewerkers ligt dit percentage op respectievelijk 50% en 30% (Aon rapport Veerkracht voor de toekomst). Tevreden medewerkers zijn het beste visitekaartje voor uw organisatie en trekken talent aan. Daarnaast zijn secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals aandacht voor gezondheid en vitaliteit, steeds belangrijker geworden in de zoektocht naar de ideale werkgever.

Bekijk de 10 factoren die veerkracht vergroten