Netherlands
 

Workshop Visievorming en beleid duurzame inzetbaarheid

 
Het is voor organisaties vaak lastig om een samenhangend beleid op het gebied van Duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen. Aon ondersteunt dit proces en helpt om een breder draagvlak te creëren voor Duurzame Inzetbaarheid in uw organisatie.

Workshop Visievorming en Beleid
Om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid succesvol te implementeren in een organisatie is het van belang om een goed fundament te leggen. Een basis die zorgt voor duidelijkheid en samenhang in plaats van allerlei “losse initiatieven”. Met deze workshop onderzoekt ook hoe u een breder draagvlak voor het duurzaam inzetbaarheidsbeleid kunt creëren. Deze workshop is bedoeld voor organisaties die het thema duurzame inzetbaarheid willen invullen en beleid willen formaliseren.

De aanpak van Aon
In een workshop met een representatieve afvaardiging van de organisatie (zoals HR, Management, arbo en verzuimfunctionarissen, OR en finance) wordt de basis voor effectief beleid gelegd. Aon helpt u bij het proces om het begrip duurzame inzetbaarheid voor úw organisatie te definiëren. We zorgen ook voor aansluiting op de bestaande waarden en het beleid van uw organisatie en geven handvatten voor vervolgstappen. We zoeken aansluiting op de bestaande missie, visie en kernwaarden, zodat het duurzaam inzetbaarheidsbeleid herkenbaar is voor medewerkers. Aon benadert het introduceren van uw nieuwe beleid als een verandertraject. Daarom besteden we ook aandacht aan hoe u dat op de juiste wijze in uw organisatie implementeert.

Interactieve sessie
In een workshop van een dagdeel met een groep van max. 12 personen bepalen we stapsgewijs hoe u een samenhangend beleid op duurzame inzetbaarheid tot stand laat komen:
 
  • Definiëren van het begrip duurzame inzetbaarheid in uw organisatie
  • Bepalen van de kernwaarden van de organisatie
  • Aansluiting zoeken bij de missie van de organisatie
  • Benoemen van de te behalen doelstellingen met het duurzaam inzetbaarheidsbeleid en het vaststellen van KPI’s
  • Bepalen behoefte van verschillende stakeholders.

Startpunt van een effectief Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid
De uitkomst van de workshop is een startpunt voor een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid. U ontvangt een verslaglegging van de workshop waarin de uitkomsten staan omschreven. We zorgen voor meer samenhang van activiteiten die ingezet worden in uw organisatie om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en leggen een goede basis voor het programma om inzetbaarheid daadwerkelijk te verbeteren. De workshop levert u het volgende op:
 
  • Een gedragen visie op duurzame inzetbaarheid
  • Duidelijke doelstellingen en KPI’s
  • Meer samenhang in onderliggende activiteiten
  • Basis voor een business case
  • Tips en vervolgstappen
Meer informatie
Wilt u meer weten over de workshops van Aon? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder te werken aan duurzame inzetbaarheid.