Netherlands

Stappenplan: eigen risicobeoordeling (ERB)

 

Het uitvoeren van de ERB is bij uitstek het middel om de risico’s van het fonds en de bijbehorende maatregelen goed in kaart te brengen en daarbij te zorgen voor een fondsspecifieke, praktische aanpak. Lees hier hoe u deze twee vliegen in één klap slaat.

Wilt u de eigen risicobeoordeling voor uw pensioenfonds optimaal inzetten? Via onderstaande 5 stappen kunt u de ERB uitvoeren én direct inzicht verkrijgen in uw risicomanagement.

In 5 stappen de ERB uitvoeren én direct inzicht in uw risicomanagement

1. 0-meting inhoud integraal risicoprofiel en selectie shortlist

  • Door het uitvoeren van de 0-meting verzekert het fonds zich te kijken naar het gehele risico-universum van het fonds. Tijdens deze fase wordt het risicoprofiel van het fonds beoordeeld op inhoud, consistentie en volledigheid (ten opzichte van andere pensioenfondsen). Vervolgens wordt er op basis van het geoptimaliseerde risicoprofiel een shortlist met mogelijke onderwerpen gedestilleerd. De meting kan eventueel worden aangevuld met kennis vanuit onze consultants.
  • Het fonds beschikt op basis van deze eerste stap over een onderbouwde shortlist met mogelijke onderwerpen.
 

2. Bepalen en vaststellen onderwerp ERB

  • Tijdens een interactieve sessie bespreekt het bestuur de uitkomst van stap 1 en maakt het door middel van diverse discussietechnieken (op basis van de shortlist uit stap 1) een selectie van het meest passende onderwerp voor de ERB van het eigen fonds.
  • Op deze wijze beschikt het fonds over een passend, breed gedragen en onderbouwde keuze van het onderwerp van de ERB voor het fonds.
 

3. Vormgeven scenario’s

  • In overleg met zowel interne als externe kennishebbers van het fonds worden op basis van het in stap 2 gekozen onderwerp scenario’s uitgewerkt. Dit betreft meestal een tekstuele uitwerking van minimaal 3 en maximaal 5 scenario’s die binnen het vastgestelde onderwerp mogelijk kunnen plaatsvinden. Hierin worden de beheersmaatregelen van het fonds of haar uitbestedingspartners meegenomen.
  • Het fonds beschikt na deze stap over de uitwerking van 3 tot 5 scenario’s binnen het geselecteerde onderwerp die tevens centraal staan bij de analyse in stap 4.
 

4. Analyseren scenario’s

  • Dit betreft de fase van de berekeningen. Door middel van de binnen Aon beschikbare calculatie- en analysetechnieken worden de in stap 3 vormgegeven scenario’s doorgerekend.
  • Met de uitvoering van de analyse beschikt het fonds over (grafisch vormgegeven) inzicht in de financiële impact van de beschreven scenario’s binnen het geselecteerde onderwerp.
 

5. Vaststellen ERB

  • Alle hierboven uitgevoerde stappen worden, inclusief de beschikbare beleidsinformatie verzameld tot één document. Dit betreft de uiteindelijke eigenrisicobeoordeling. Dit document wordt in deze laatste stap met een geleide discussie vastgesteld door het bestuur. Daarnaast wordt het risicoprofiel bijgewerkt met eventueel aanvullende informatie vanuit de ERB.
  • Het risicoprofiel van het fonds is up-to-date (inclusief de matching met andere pensioenfondsen) en de ERB is op basis van dit profiel in lijn met overige beleidsdocumenten vastgesteld en gereed voor indienen bij DNB.
 

Integraal risicomanagement voor uw pensioenfonds

Integraal, volwassen, risicomanagement voor uw pensioenfonds: Weten welke mogelijke risico’s er zijn, onderzoeken hoe deze de doelstellingen van het pensioenfonds kunnen raken, om hier vervolgens passende maatregelen voor te treffen en deze ook structureel te controleren. Benieuwd welke stappen u kunt zetten?

Meer over integraal risicomanagement