Netherlands

Integraal risicomanagement pensioenfondsen

 

Risicobeheer als doorlopend proces

Pensioenfondsen zijn, conform voorschriften IORP II, in 2019 gestart met de inrichting van de risicobeheerfunctie. Bij volwassen risicomanagement komt meer kijken dan alleen de inrichting van deze sleutelfunctie: Weten welke mogelijke risico’s er zijn, onderzoeken hoe deze de doelstellingen van het pensioenfonds kunnen raken, om hier vervolgens passende maatregelen voor te treffen en deze ook structureel te controleren.

 

Blog: Risicomanagement als doorlopend proces

Risicomanagement heeft een duidelijke plek binnen ieder pensioenfonds. Toch lukt het veel, vooral kleinere fondsen, nog niet om hier een doorlopend proces van te maken. Hoe kunnen fondsen het risicomanagementproces dan wel pragmatisch inrichten en ervoor zorgen dat ze niet met allerlei ‘compliance-rompslomp’ bezig zijn?

Lees deze blog

 
 


Stappenplan: Van start met volwassen risicomanagement

Brochure
 

De mate van volwassenheid van risicomanagement varieert nog sterk binnen de verschillende pensioenfondsen. Benieuwd hoe u het risicomanagement binnen uw pensioenfonds naar een hoger niveau tilt? Lees hoe in 6 stappen risicomanagement volwassen maakt binnen uw pensioenfonds.

Bekijk de 6 stappen

 
 

Stap 1: Inzicht in de huidige volwassenheid

Als u weet hoe risicovolwassen uw pensioenfonds is, weet u wat u nog kunt doen om meer ‘in control’ te komen. Past u op dit moment al actief risicomanagement toe? Hebben de maatregelen die u treft het gewenste effect? Check uw risicovolwassenheid met onze handige Risk Maturity Index.

Check hoe risicovolwassen uw pensioenfonds is