Netherlands
 

Besparingsonderzoeken Sociale Zekerheid

 
Premiekortingen, subsidieregelingen, loonkostenvoordelen; Nederland kent er genoeg. Er wordt van u als werkgever verwacht dat u op de hoogte bent van alle (historische) regelingen en dat u ze naar behoren toepast. Aon kent alle regelingen en de voorwaarden om ze toe te passen. We ondersteunen u hier graag bij met goed advies.
Maakt u optimaal gebruik van alle sociale regelingen?
De werkgeverslasten op arbeid in Nederland zijn relatief hoog. Ze zijn onderdeel van het Nederlandse Sociale Zekerheidsstelsel dat ons in de basis veel voordeel oplevert. Maar maakt u als werkgever optimaal gebruik van alle mogelijkheden om uw werkgeverslasten te verlagen?

Besparingsonderzoeken geven duidelijkheid
Met de Besparingsonderzoeken Sociale Zekerheid voert Aon voor u een onderzoek uit of u mogelijkheden tot besparingen op werkgeverslasten onbenut laat. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen om de verschillende regelingen te ondervangen:
  • Payroll Monitor
  • Gedifferentieerde premiecontrole
  • AGH-SFB onderzoek
  • WW-premie Hoog en Laag
Om de onderdelen uit te voeren vragen we gegevens uit uw loonadministratie en personeelsadministratie op. Aan de hand van deze gegevens bekijken we of regelingen nader onderzocht moeten worden. Aon onderzoekt de regelingen die gesignaleerd zijn en voert de bijbehorende werkzaamheden voor u uit.

Wat doen wij voor u?
Na afronding van het onderzoek ontvangt u van Aon een rapportage met de uitkomsten. Naast de uitkomsten ontvangt u, indien nodig, ook de benodigde bewijslast om regelingen toe te passen en dus de te veel betaalde kosten terug te krijgen. Tot slot adviseren we en ondersteunen we u bij het realiseren van de besparingen.

Wat levert het u op?
Door het onderzoek maakt u optimaal gebruik van de beschikbare sociale regelingen die voor uw situatie van toepassing zijn. U bespaart dus niet alleen op uw werkgeverslasten, u voldoet ook aan uw verplichtingen.