Netherlands

Besparingsmogelijkheden sociale regelingen

 

Premiekortingen, subsidieregelingen, loonkostenvoordelen; Nederland kent er genoeg. Er wordt van u als werkgever verwacht dat u op de hoogte bent van alle (historische) regelingen en dat u ze naar behoren toepast. Maakt u optimaal gebruik van alle sociale regelingen?

U vindt hier het antwoord:

  • Controleer nu of u geld kunt besparen door de vijf vragen in te vullen.
  • Download de besparingstips.
  • Aon bespaart gemiddeld € 56.000 voor organisaties. Bekijk wat Aon voor u kan betekenen.


 

Besparingstips
In dit document vindt u alle mogelijke controles handig bij elkaar. U leest hierin op welke manier u geld kunt besparen en op welke manier Aon u daarbij kan helpen. Daarnaast vindt u enkele praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat ook u wellicht met de controles veel geld kunt besparen.
Ja, ik wil de besparingstips ontvangen.


 

 

Wat kan Aon voor u betekenen?
Wilt u geen mogelijkheid tot besparen onbenut laten? Laat Aon het voor u controleren op basis van ‘no cure, no pay’.

Dan weet u het zeker! De controle bestaat uit drie onderdelen om de verschillende regelingen te ondervangen:

  • Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas
  • Arbeidsgehandicaptenstatus (AGH) en Structureel Functioneel Beperkt-status (SFB)
  • Subsidies en premiekortingen (Payroll Monitor)

Wat levert het u op?
Na afronding van de controle ontvangt u van Aon een rapportage met de uitkomsten, benodigde informatie om de regelingen op een juiste manier toe te passen en de benodigde bewijslast om de eventueel te veel betaalde kosten terug te krijgen. Tot slot adviseren we en ondersteunen we u bij het realiseren van de besparingen.

Door de controle maakt u optimaal gebruik van de beschikbare sociale regelingen die voor uw situatie van toepassing zijn. U bespaart dus niet alleen op uw werkgeverslasten, u voldoet ook aan uw verplichtingen.

Wilt u graag persoonlijk advies Vul dan onderstaand uw gegevens in. Een adviseur van Aon belt u binnenkort terug.