Netherlands

Premieafdrachten (Aof, WW) en kosten payroll te hoog?

 

Werkgevers maken maandelijks verzekeringspremies voor arbeidsongeschiktheid (Arbeidsongeschiktheidsfonds, Aof) en werkeloosheid (WW) over aan de Belastingdienst. Regelmatig ziet Aon dat de afgedragen premies voor deze sociale regelingen omlaag kunnen.

Organisatieverandering? Dan ook afdracht Aof en WW aanpassen

Met name voor werkgevers die in de afgelopen jaren zijn gewisseld van salarispakket en/of overnames hebben gedaan, kunnen de afgedragen premiepercentages Aof en WW afwijken van wat wettelijk verplicht is. Ook het samenvoegen van loonheffingennummers kan hiervan een oorzaak zijn. Daarnaast worden de premies sinds 1 januari 2022 gedifferentieerd, waarmee de hoogte afhankelijk is geworden van de hoogte van de loonsom van de organisatie.

WW-premie hoog en laag

Voor medewerkers met een vast dienstverband betaal je als werkgever een laag WW-premiepercentage. Voor medewerkers met een flexibel dienstverband betaal je een hoog percentage. Controleer bij de overgang van een flexibel/ in diensttreding vanuit payroll naar een vast dienstverband goed of ook het premiepercentage wordt gewijzigd naar het lage percentage. Zo voorkomt u dat u te lang te veel geld betaalt.

Voorbeeld

Een werkgever mocht twee verschillende sectorpremies toepassen op verschillende typen arbeidscontracten. Daarom had deze werkgever voor 15 medewerkers te lang een hoger premiepercentage afgedragen dan verplicht was. Na onderzoek van Aon bleek er over een periode van vijf jaar € 120.000,- te veel premie te zijn betaald.

 

Vul hier uw gegevens in voor vrijblijvend besparingsadvies

 

U wilt de besparing vast niet mislopen. Onze specialisten onderzoeken vrijblijvend waar u recht op heeft. Wel zo makkelijk! Vul hieronder uw gegevens in. Wij nemen snel contact met u op.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.