Netherlands

Pensioenlasten werkgever verlagen

 

Kosten besparen als gevolg van de coronacrisis

De lasten van de pensioenregeling(en) vormen een forse kostenpost voor veel organisaties. Een tijdelijke verlaging van de pensioenlasten kan voor financiële lucht binnen uw organisatie zorgen.

Organisaties dienen vanwege de coronacrisis soms verregaande kostenbesparende maatregelen te treffen om de continuïtit te borgen. Tegelijkertijd is voor medewerkers het behoud van de eigen baan van groot belang. Een maatregel die leidt tot ontslag van gerespecteerde en met moeite geworven medewerkers is niet gewenst.

Het tijdelijk verlagen van de pensioenlasten kan in die situatie uitkomst bieden.

Besparen op pensioenpremie

Het is van belang dat u een wijziging aan uw pensioenregeling altijd in overeenstemming met uw medewerkers (of ondernemingsraad) doorvoert. De communicatie met uw medewerkers over dit onderwerp zal transparant en duidelijk moeten zijn, zodat zij kunnen instemmen met deze tijdelijke maatregel. Het in kaart brengen van de financiële gevolgen voor de individuele medewerker is hier onderdeel van.

Een tijdelijke aanpassing van de pensioenregeling betekent uiteindelijk een relatief gering effect voor de pensioenopbouw van de medewerker. Om forse kosten voor uw organisatie te besparen is het tijdelijk verlagen van de pensioenopbouw van medewerkers een alternatief voor het schrappen van banen of een ongewenste salarisverlaging. Daarnaast bestaan er fiscale mogelijkheden om de aanpassing in een later stadium te herstellen.

Doe de check

Welke lastenverlaging u concreet kunt realiseren door de pensioenregeling tijdelijk te wijzigen, verschilt per organisatie. Doe daarom de korte check, en kom er direct achter welke mogelijkheden er voor uw organisatie zijn.

Doe de check