Netherlands

Aon en FashionExperts gaan samen de strijd aan tegen cyberrisico’s

 

Blog

Tot hoever mogen retail- en wholesalebedrijven bij hun marketing gaan in het gebruik van online verkregen persoonsgegevens? Die vraag stond centraal op 27 maart 2015, toen het Hof van Beroep van Engeland en Wales uitspraak deed in de zaak ‘Google versus Vidal-Hall’. Google zou browser-gegenereerde informatie, die zonder medeweten of toestemming van de eiser via cookies werd verzameld, hebben gebruikt en verkocht

Grote gevolgen voor retail- en wholesalesector
Het oordeel van Het Hof was duidelijk: Google was in overtreding. Een belangrijke conclusie van het Hof was, dat van financiële schade geen sprake hoeft te zijn om van privacy-schending te kunnen spreken. De gevolgen van deze uitspraak kunnen groot zijn voor de retail- en wholesalesector, waar steeds meer (privacygevoelige) data digitaal en online wordt opgeslagen.

Wapen tegen claims
Retailers en wholesalers worden steeds afhankelijker van IT en online-data, security en mobiele/online bedieningsconcepten. Daarom is het belangrijk om na te gaan hoe data wordt verzameld, opgeslagen, gebruikt en beschermd. Verlies, vernietiging of diefstal van digitale gegevens kan u tenslotte ook overkomen. Passende beheersmaatregelen voor zulke incidenten zijn het enige wapen tegen claims.

Laat u adviseren door Aon en FashionExperts
Aon en FashionExperts slaan de handen ineen om bedrijven meer bewust te maken van de gevaren van cybercrime en de maatregelen die getroffen kunnen worden. Verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon constateert namelijk dat bedrijven zich onvoldoende bewust zijn van de gevaren van cybercrime. Volgens Aon is het als retailer en wholesaler belangrijk om te beseffen dat een datalek, DDoS-aanval of hack verstrekkende gevolgen kan hebben voor de (balans en) continuïteit van de getroffen onderneming.

FashionExperts onderschrijft het belang van maatregelen tegen cybercrime. Het bedrijf is een expert op het gebied van uitvoerend advies voor onder andere omni-channel- en bedrijfssoftware. FashionExperts ziet dat het treffen van maatregelen tegen cybercrime niet hoog op het prioriteitenlijstje van haar klanten staat, terwijl dit wel het geval zou moeten zijn.

Is uw organisatie goed beschermd tegen cybercriminaliteit?

Meer informatie over cyberrisico’s is te vinden op www.aon.nl/cyber.