Netherlands

Blogs Aon Nederland

 

Welkom op het Aon-blog. Bekijk de nieuwste updates van onze bloggers.

 
Hans Rekker

Volwassen integraal risicomanagement voor pensioenfondsen begint bij het duidelijk formuleren van de fondsdoelstellingen. Eveneens moet in kaart worden gebracht welke uitbestedingspartners (en processen) gemoeid zijn bij het behalen van deze doelstellingen. Toch hoeven de doelstellingen van het fonds (kwaliteit) niet naadloos aan te sluiten op de doelstellingen van de uitvoerders (kosten-efficiënte uitvoering).

Lees verder

 
 
Hans Rekker

Risicomanagement heeft een duidelijke plek binnen ieder pensioenfonds. Toch lukt het veel, vooral kleinere fondsen nog niet om hier een doorlopend proces van te maken. Hoewel IORP II duidelijke richtingen geeft wat er qua governance ingericht moet zijn binnen het fonds, geeft het tegelijkertijd onvoldoende richting hoe je dit efficiënt en effectief in kunt richten. Hoe kunnen fondsen het risicomanagementproces dan wel pragmatisch inrichten en ervoor zorgen dat ze niet met allerlei 'compliance-rompslomp' bezig zijn?

Lees verder

 
 
Hans Rekker

Veel werkgevers en pensioenfondsen baseren hun beeld van Europese pensioenfondsen op vooroordelen. Hoe zit het echt? Onze pensioenspecialist geeft inzicht. In deze blog mythe 4: Met een Europees fonds ontloop je de Nederlandse wetgeving.

Lees verder

 
 
Hans Rekker

Veel werkgevers en pensioenfondsen baseren hun beeld van Europese pensioenfondsen op vooroordelen. Hoe zit het echt? Onze pensioenspecialist geeft inzicht. In deze blog mythe 3: Het toezicht is België is minder strikt

Lees verder

 
 
Hans Rekker

Veel werkgevers en pensioenfondsen baseren hun beeld van Europese pensioenfondsen op vooroordelen. Hoe zit het echt? Onze pensioenspecialist geeft inzicht. In deze blog mythe 2: Is de Belgische regelgeving te soepel?

Lees verder

 
 
Hans Rekker

Veel werkgevers en pensioenfondsen baseren hun beeld van Europese pensioenfondsen op vooroordelen. Hoe zit het echt? Onze pensioenspecialist geeft inzicht. In deze blog: het deelnemersrisico.

Lees verder

 
 
Marc van Westerlaak

Minister Bruins verlaagt per 2020 de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering van 10% naar 5%. Aon is het niet eens met zijn analyse en ziet de maatregel vooral als een stimulans om met werkgevers nog concretere afspraken te maken voor onderscheidende invulling van collectieve regelingen.

Lees verder

 
 
Marc van Westerlaak

Zorgverzekeraars moeten, volgens DNB, blijven moderniseren om de financiële buffers op peil te houden. Speciaal aandachtspunt daarbij zijn de aanvullende pakketten. DNB waarschuwt dat deze pakketten op termijn zelfs kunnen verdwijnen.

Lees verder

 
 

Niet alleen voor (online) retailers wordt december weer een razend drukke maand. Azend op een lucratieve hack draaien ook cybercriminelen overuren. De schade kan enorm zijn. Hoe voorkomt u als retailer dat hackers uw werk alsnog verpesten?

Lees verder

 
Hans Rekker

Het was het ideale moment om de pensioenwetgeving fundamenteel aan te pakken. De partijen aan de formatietafel vroegen ook expliciet om input vanuit ‘de polder’. Des te pijnlijker is het dat werkgevers en werknemers het binnen de SER niet eens konden worden over de pensioenen. Het risico is levensgroot dat het maatschappelijke draagvlak verdampt nu de economische zon weer begint te schijnen.

Lees verder

 

Gemeenten staan vooraan in de strijd tegen datalekken en privacy-risico’s, want juist zij hebben zeeën aan persoonsgevoelige gegevens in beheer. Bovendien kost de afhandeling van datalekken vaak veel tijd en geld. Maar hoe krijg je als gemeentesecretaris intern draagvlak voor nieuwe maatregelen? Mijn advies: leg die noodzaak zorgvuldig uit.

Lees verder

 
Koen Kerstens

“Hoe dring ik het verzuim in mijn organisatie terug?” Het is een vraag die ik krijg van veel klanten. Sterker nog: er is vrijwel geen werkgever die niet met dat vraagstuk worstelt. ‘Hoe minder verzuim, hoe beter’ is natuurlijk het credo, alleen al uit financieel oogpunt. Met een beetje pech draagt u als werkgever tot wel 12 jaar lang de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Lees verder

 
Koen Kerstens

Moet ik ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en WGA? Het verbaast mij niets dat ik deze vraag steeds vaker krijg. Werkgevers horen van alle kanten dat eigenrisicodragerschap (ERD) dé manier is om de kosten van arbeidsongeschiktheid en verzuim te beperken. Die kosten stijgen razendsnel. Werkgevers zijn er op dit moment gemiddeld zo’n 6% van hun loonsom aan kwijt.

Lees verder

 
Koen Kerstens

Wat kan ik doen om op werknemerskosten te besparen? Als ik die vraag van opdrachtgevers krijg, verwijs ik vaak naar sociale regelingen. Daarin is de keuze reuze; maar weinig landen hebben zoveel regelingen als Nederland. En het aanbod neemt de laatste jaren alleen maar toe.

Lees verder

 

Heb jij een haviksoog voor privacy-risico’s, ben je altijd op zoek naar procesverbeteringen en vind je het leuk om mensen structureel bewuster te maken van het belang van dataveiligheid? Dan ben jij misschien wel de ideale kandidaat voor onze nieuwe Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Lees verder

 

Dat er sinds 1 januari 2016 een meldplicht bestaat voor lekken van persoonsgegevens, is inmiddels alom bekend. Maar niet iedereen realiseert zich dat ook een aanval met ransomware in sommige gevallen onder die meldplicht valt. Ook over de mogelijkheden om specifieke cyberrisico’s te verzekeren is nog niet iedereen op de hoogte.

Lees verder

 
Marc van Westerlaak

Ze zijn er nog niet uit, de VVD, het CDA, D66 en GroenLinks. Wat kunt u als werkgever verwachten qua zorgverzekeringen als de kabinetsformatie slaagt? Marc van Westerlaak blikt vooruit.

Lees verder

 
Patrick Bras

De pensioenrichtleeftijd stijgt per 1 januari 2018 van 67 jaar naar 68 jaar. U dient daarom het pensioenonderdeel van de arbeidsovereenkomst te heroverwegen. Daarnaast kan uw uitvoerder u een ‘verplichte’ wijziging van deze arbeidsvoorwaarde opleggen om zo de uitvoering eenvoudig te houden.

Lees verder

 
Patrick Bras

Kent u dat gevoel? Dat een feestje uiteindelijk veel minder intens voelt dan de voorpret u had doen vermoeden. De uitslagenavond van de verkiezingen riep een beetje zo’n gevoel op. Dat begon met de holografische presentatie van de grafieken die de eerste exitpoll moest ondersteunen en alle dienst weigerde.

Lees verder

 
Verzekeringsmonitor Pensioen

Acht lijsttrekkers, één theater, geen toneelspel. Zo wordt het Carré-debat op zijn website aangekondigd. De drie hoofdredacteuren van de organiserende nieuwsorganisaties RTL, BNR en Elsevier prijzen hun debat daaronder aan met woorden als onderscheidend, genadeloos en spannend.

Lees verder

 
WGA

Een samenvatting is kort en krachtig. Maar wat is nóg korter en nóg krachtiger? Een samenvatting van een samenvatting! Ik doe een poging.

Lees verder

 

Pensioenstelsel 2.0 was mooi, maar kon nog beter. Daarom is er nu Pensioenstelsel 2.1, een nóg serieuzer alternatief is voor de SER-varianten.

Lees verder

 
Verzekeringsmonitor Pensioen

Politiek gaat uiteindelijk om de machtsbalans. In ieder geval in landen waar een vorm van democratie aan de basis ligt van de bestuurlijke inrichting. In Nederland hanteren we het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Vanuit wiskundig oogpunt is dit een van de meest eerlijke kiessystemen. Toch kent het systeem ook zijn zwakheden.

Lees verder

 
Marc van Westerlaak

Het nut van de collectiviteitskorting staat serieus ter discussie. Onterecht, vindt Marc van Westerlaak. In zijn blog legt hij uit waarom.

Lees verder

 
 
verzekeringsmonitor

Nederland mag op 15 maart 2017 naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zorg is een ‘groter’ thema dan ooit, want de kosten van zorg nemen hand over hand toe. Wat zeggen politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s over de zorg?

Lees verder

 
Verzekeringsmonitor Pensioen

Social media heeft ons begrip van debat sterk veranderd. Het - vaak anoniem - plaatsen van venijnige reacties of tweets lijkt het traditionele debat te verdringen. De nadruk ligt nu vaak op spreken in plaats van luisteren. Dat is een verlies. Om met de Dalai Lama te spreken: “Als je praat, herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws”.

Lees verder

 
Patrick Bras

Een goed ingeregelde pensioenregeling, gekoppeld aan de juiste begeleiding en adviezen, geeft u een (kostenbesparende) langetermijnoplossing voor het pensioen van uw werknemers. Om alles geregeld te hebben voor 1 januari 2018, doet u er verstandig aan om al dit kwartaal in actie te komen.

Lees verder

 
Patrick Bras

Wie had ooit gedacht dat peilingen meer media-aandacht krijgen dan het politieke debat zelf? Precies dat is de harde realiteit, zo’n maand voor de verkiezingen.

Lees verder

 

Een veilige digitale infrastructuur is geen luxe, maar een steeds breder gedeelde eis van consumenten én bedrijven. Wie waakt over dat netwerk en wie draagt de eindverantwoordelijkheid?

Lees verder

 
Marc van Westerlaak

Wat vindt u van een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars? Marc van Westerlaak is duidelijk: het zou meer kwaad doen dan goed.

Lees verder

 
 
Marc van Westerlaak

“Ondernemers zijn heel gewone mensen” is het thema van de Dag van de Ondernemer, vandaag, op 18 november 2016. En zo is het. Zowel voor ondernemers zelf als voor hun personeel is het zaak om de werkstress goed in de gaten te houden. Als zulke stress te lang aanhoudt, leidt dat onherroepelijk tot uitval en langdurig verzuim.

Lees verder

 
 

Soms vallen dingen samen. Zo zag ik enige tijd geleden een onderzoek van Aon waaruit blijkt dat 50% van de organisaties in de gezondheidszorg weet dat ze de laatste twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van cyberaanvallen, systeemstoringen en/of inbreuken op gegevensbeveiliging.

Lees verder

 
 
Ramon van Bruchem

Niet lang geleden was ik bij een MKB’er met zo’n 50 werknemers in dienst. Toen ik hem vertelde dat verzuim en arbeidsongeschiktheid hem per jaar ongeveer 6% van zijn loonsom kost, reageerde hij vol ongeloof: ‘Dat kan toch niet waar zijn?'.

Lees verder

 
 

Dat gebouwen dankzij automatisering steeds slimmer worden is niet alleen handig, maar brengt ook digitale risico’s met zich mee. Met welke cyberrisico’s moet u als vastgoedontwikkelaar rekening houden?

Lees verder

 
 

En weer een groot incident bij een gemeente. Ditmaal bij de Gemeente Almelo. De gemeenteraad van Almelo is gistermiddag geïnformeerd. Ook de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Wierden, die eveneens gebruik maken van het Werkplein in Almelo, zijn op de hoogte gesteld van het lek.

Lees verder

 
 

De digitale veiligheid in Nederland staat steeds verder onder druk. Beroepscriminelen en vijandige staten vormen een groeiende bedreiging, zo blijkt uit het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland dat onlangs bekend werd.

Lees verder

 
 
Ramon van Bruchem

Het is ons werk, wij vinden het prachtig om te doen. Maar voor veel werkgevers, zowel in het MKB, grote bedrijven, als (semi-)publieke instellingen, krijg ik van de betrokkenen twee dingen terug: het boeit me niet’’ en ’kun je het Jip-en-Janneke-taal uitleggen?’

Lees verder

 
 
Marc van Westerlaak

Collectiviteitskorting op de ziektekostenpremie en betaalgemak gaan in Nederland al jaren hand in hand. Werkgevers kunnen de ziektekostenpremie van hun werknemers voor een heel jaar vooruitbetalen in ruil voor korting van de zorgverzekeraar. Een win-win-win-situatie, want ook de werknemer profiteert.

Lees verder

 
 
Eelco Ouwerkerk

Schadeverzekering is traditioneel een heikel thema bij de om- en verbouw van winkels. Oorzaak: de hoge tijdsdruk die vaak met zo’n project gemoeid gaat, plus het feit dat elke betrokken partij niet alleen haar eigen werk maar ook dat van anderen kan beschadigen. Brand, storm en vandalisme kunnen eveneens tot schade leiden.

Lees verder

 
 
Eelco Ouwerkerk

Tot hoever mogen retail- en wholesalebedrijven bij hun marketing gaan in het gebruik van online verkregen persoonsgegevens? Die vraag stond centraal op 27 maart 2015, toen het Hof van Beroep van Engeland en Wales uitspraak deed in de zaak ‘Google versus Vidal-Hall’. Google zou browser-gegenereerde informatie, die zonder medeweten of toestemming van de eiser via cookies werd verzameld, hebben gebruikt en verkocht.

Lees verder

 
 
Eelco Ouwerkerk

Tot hoever mogen retail- en wholesalebedrijven bij hun marketing gaan in het gebruik van online verkregen persoonsgegevens? Die vraag stond centraal op 27 maart 2015, toen het Hof van Beroep van Engeland en Wales zich uitsprak in de zaak Google versus Vidal-Hall.

Lees verder

 
 
Marc van Westerlaak

De budgetpolis aan populariteit. Dat is niet zonder risico’s voor consumenten en hun werkgevers. Marc van Westerlaak pleit voor uniforme en duidelijke communicatie.

Lees verder

 
 
Mark Buningh

De kogel is door de kerk: eind mei nam de Eerste Kamer de Wet meldplicht datalekken en boetebevoegdheid CBP aan. Deze nieuwe wet verplicht organisaties om melding te maken van inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens. In feite is dat een uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Lees verder

 
 
Mark Buningh

Een verzekering tegen brandschade is gemeengoed onder zorginstellingen, maar hoe zit dat met een verzekering voor cyberrisico's? Grote kans dat uw instelling die nog niet heeft, terwijl schade in Nederland door digitale incidenten ruim tien keer groter is dan schade door brand.

Lees verder