Netherlands

'FIJN DAT WE VERZEKERD ZIJN!'

Column Fine Arts Magazine Tableau – februari/maart 2014

Met de slogan 'Fijn dat we verzekerd zijn' voert het Verbond van Verzekeraars op dit moment campagne om de verzekeringsbranche in een positiever daglicht te stellen. Ik sta daar volledig achter. Het is in vele omstandigheden niet alleen fijn, maar ook verstandig om verzekerd te zijn. Ook voor uw kunst. Voor het onderkennen van het belang van kunstverzekeringen kan ik me geen beter moment voorstellen dan de vooravond van de 27ste TEFAF. Immers: zonder kunstverzekeringen zou er ook geen TEFAF zijn.

Veel mensen ervaren verzekeren als een noodzakelijk kwaad. Het wordt vaak als vervelend ervaren om te regelen en wordt omgeven met het (verkeerde) cliché van 'de kleine lettertjes', waarvan zou afhangen of er ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd als het erop aankomt. Dit is zonde, want een belangrijke functie van verzekeringen is juist om ons in het dagelijks leven financiële zekerheid te bieden die we niet kunnen missen. Zekerheid bij onder meer arbeidsongeschiktheid, pensionering en schade. Zonder autoverzekeringen zouden bijvoorbeeld dagelijks drieduizend auto's met schade langs de weg blijven te staan.

Maar hoe zit het nou met verzekeren van bijzondere eigendommen als kunst, design en antiek?
Lucebert dichtte ooit dat alles van waarde weerloos is. Een regel die zelfs door een Rotterdamse verzekeraar in neonletters op zijn kantoor werd geplaatst. Wat is het belang van verzekeringen daarbij? En hoe bepaalt u wat de juiste verzekering is? Kunstwerken staan bloot aan diverse risico's. Onlangs nog was een omgestoten vaas groot in het nieuws. Een bezoeker in het Groninger Museum lette even niet op. Bij het maken van een foto keek hij meer door de camera dan om zich heen. Resultaat: een kunstwerk van de Spaanse kunstenaar Jaime Hayon in duizend stukken kapot gevallen. Een ongelukje. Kan gebeuren. Verzekeren van kunst is in vele omstandigheden onmisbaar. Zonder kunstverzekering geen tentoonstellingen. De zekerheid van een adequate verzekeringsdekking is vaak een belangrijke voorwaarde die bruikleengevers van kunstwerken stellen. De professionele kunsthandelaar die zijn bijzondere handelswaar niet verzekert voor de transporten van en naar Maastricht en het verblijf op TEFAF, moet nog worden gevonden.

Of het verzekeren van uw kunst thuis ook onmisbaar is, hangt ervan af. U beoordeelt en beslist natuurlijk zelf hoeveel risico u wilt dragen. Wilt u bijvoorbeeld de kosten van een restauratie bij een beschadiging zelf dragen? Berust u zich in de gedachte dat u niet de middelen krijgt een verloren kunstwerk te vervangen door een andere? Mijn advies is om bij deze afwegingen er in ieder geval rekening mee te houden dat uw algemene inboedelverzekering vaak onvoldoende dekking biedt voor kunst. Een goede kunstverzekering biedt de meest passende, specifieke dekking voor alle risico's met slechts enkele uitsluitingen. Schade tijdens het transport en verblijf, en zelfs waardevermindering na restauratie na schade is dan gedekt. Verder is het van belang dat de verzekeraar en de adviseur bij wie u uw belangen onderbrengt, kennis en ervaring hebben in deze specialistische vorm van verzekeringen.

Ik sluit me dus helemaal aan bij de boodschap van de campagne van het Verbond van Verzekeraars. Het is fijn om verzekerd te zijn en dat geldt ook zeker voor kunst. Bespreekt u het in ieder geval eens met een gespecialiseerde verzekeringsadviseur. Bij voorkeur nog voor uw bezoek aan TEFAF.

Marcel Schreuder
Registermakelaar in Kunstverzekeringen
Aon ArtScope, info@artscope.nl

Contact

Deel dit artikel

Volg Aon Nederland