Netherlands

Financiële analyse WGA: publiek of eigenrisicodragen

 

Is het voor uw organisatie, in financiële zin, interessant om eigenrisicodrager te worden voor de WGA? Laat het onderzoeken met een financiële analyse Verzuim en Arbeidsongeschiktheid van Aon.

Weloverwogen keuze met een uitgebreide financiële onderbouwing

U betaalt als werkgever een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) aan de Belastingdienst voor de WGA-uitkeringen van uw werknemers. U kunt er ook voor kiezen om dit risico zelf te dragen middels het eigenrisicodragerschap en de uitkeringen eventueel te verzekeren bij een verzekeraar. De financiële analyse Verzuim en Arbeidsongeschiktheid geeft u dé financiële onderbouwing om een weloverwogen keuze te maken. Ook als u al eigenrisicodrager bent en wilt onderzoeken of deze keuze in de toekomst nog steeds bij u past?

Aon ondersteunt u bij het inventariseren van ziekteverzuim, Ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en -cijfers. Met deze gegevens vragen wij voor u bij alle verzekeraars een offerte op. Indien u dat wenst, onderzoeken wij ook andere financieringsoplossingen van de WGA voor u. Denk bijvoorbeeld aan de garantiefaciliteit, waarbij u enkel het faillissementsrisico bij een verzekeraar onderbrengt en de WGA-uitkeringen volledig zelf draagt.

U krijgt van van Aon:

  • inzicht in de verwachte ontwikkeling van uw gedifferentieerde premie WGA (publiek) ten opzichte van andere financieringsoplossing van de WGA (eigenrisicodragerschap)
  • een afweging van de ontvangen verzekeringsoffertes op premie en voorwaarden;
  • een adviesrapportage met de beste keuze voor de financieringsoplossing;

U ontvangt van Aon een adviesrapport met daarin een uiteenzetting van de financiële en beleidsmatige gevolgen van het WGA eigenrisicodragerschap. Niet alleen de publieke verzekering, maar ook de ontvangen verzekeringsoffertes vergelijken wij voor u op basis van premies en voorwaarden. Met dit inzicht maakt u een weloverwogen keuze of het eigenrisicodragerschap past bij uw organisatiedoelstellingen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Financiële analyse publiek of eigenrisicodragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.