Netherlands

Financiële analyse Ziektewet: publiek of eigenrisicodragen

 

Bespaar tot wel 55% op de duur en kosten van Ziektewetuitkeringen

Zelf het eigen risico voor de Ziektewet dragen, levert u als werkgever meer regie op, maar ook wettelijke verplichtingen. Verantwoord eigen risico dragen vraagt dan ook om deskundig inzicht. In risico’s én kansen. Hierover adviseren wij u graag.

Regie op eigenrisicodragerschap
Als uw medewerker ziek wordt, bent u in Nederland verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Wanneer uw medewerker tijdens die periode ziek uit dienst gaat, bijvoorbeeld omdat het tijdelijk dienstverband eindigt, kan hij of zij recht krijgen op een Ziektewetuitkering. Deze Ziektewetuitkeringen worden door u als werkgever gefinancierd door middel van de zogeheten gedifferentieerde Ziektewetpremie, als onderdeel van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die iedere werkgever in Nederland afdraagt aan de Belastingdienst. 

U kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Dat geeft u mogelijkheden om uw instroom in de Ziektewet te beïnvloeden. Daarnaast kunt u niet alleen invloed uitoefenen op de duur van de Ziektewetuitkering van uw medewerker, maar ook de daaraan gekoppelde kosten. U draagt immers zelf de kosten van elke medewerker die langdurig uitvalt. Maar - eerlijk is eerlijk – het eigenrisicodragerschap vraagt een aanzienlijke inspanning en ook kennis in uw organisatie. Of besteedt u het uit aan een expert?

Financiële analyse en gefundeerd advies
Met het eigenrisicodragerschap bepaalt u zelf of uw medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering. Ook draagt u zorg voor de re-integratiebegeleiding en voor de uitkering, wanneer de medewerker daar recht op heeft. Daarbij krijgt u meer tools in handen voor het terugdringen van de financiële lasten en voor het re-integreren van uw zieke ex-medewerkers. Omdat u zelf de regie heeft, kan het eigenrisicodragerschap u aanzienlijke besparingen opleveren. Aon kan u  met een financiële analyse ondersteunen bij het maken van een onderbouwde keuze tussen het eigenrisicodragerschap en de publieke uitvoering door het UWV. Blijkt het eigenrisicodragerschap Ziektewet een verstandige keuze voor u te zijn? Dan denken we met u mee over een bij uw organisatie passende uitvoering. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de financiering van de Ziektewet of de WGA, of over de mogelijkheden van het eigenrisicodragerschap? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.