Netherlands

Processenanalyse Verzuim Ziektewet en WGA

 

Aon staat met de Processenanalyse stil bij de inrichting van uw activiteiten rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zo helpen wij u op de juiste momenten kostenbeperkende maatregelen te nemen, zodat u onnodige hoge verzuimkosten voorkomt.

Advies over uw processen rondom ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
De Wet verbetering poortwachter (Wvp) verplicht u om er, samen met uw werknemer en de arbodienst, voor te zorgen dat uw werknemer zo snel mogelijk herstelt en verantwoord weer aan het werk kan. Wanneer u kiest voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet en/of WGA, heeft u daarnaast ook de verantwoordelijkheid ten aanzien van de re-integratie voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan én voor zieke werknemers die na twee jaar ziekte de WGA instromen.

Wat gaat Aon doen?
De thema’s die in de Processenanalyse aan bod komen, zijn:

 • aanvraag ziekteverlof/registratie ziekmelding;
 • Wet verbetering poortwachter;
 • scan van uw verzuimbeleid alsmede een scan van het beleid inzake duurzame inzetbaarheid;
 • ziekmelding 42 weken UWV;
 • ZW-aanvraag en -beschikking;
 • bezwaarprocedure UWV-beschikking;
 • onderzoek en aanvraag co-financiering van uw interventies;
 • inzet verzuiminterventies;
 • re-integratiebegeleiding.

We onderzoeken elk thema op het gebied van kennis in de organisaties, de administratieve organisatie en de bijbehorende processen.

Hoe gaat Aon te werk?
De processenanalyse bestaat uit:

 1. inventarisatie van huidige processen op mogelijkheden en knelpunten op basis van: a. interviews met betrokken medewerkers; b. korte analyse van beschikbare systemen.
 2. analyse van mogelijkheden en ondersteuning door betrokken verzekeraars, arbodienstverlening en andere providers;
 3. beoordeling van processen;
 4. opstellen rapportage inclusief toelichting en aanbevelingen
 5. presentatie van de Processenanalyse op locatie.

Voordelen voor u
Onze rapportage stelt u in staat om procesmatige en procedurele verbeteringen aan te brengen met betrekking tot schadelastbeheersing rond verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de processenanalyse Verzuim en Arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.