Netherlands

Aon Talent Foundation

 

In 2012 is de Aon Talent Foundation opgericht met als doel het ondersteunen van maatschappelijke organisaties die het algemeen nut dienen op het gebied van drie pilaren: onderwijs, jongeren en sport. Met de Aon Talent Foundation stimuleert Aon talentvolle jongeren met een minder perspectief. Hiervoor is gekozen voor maatschappelijke partners die naadloos aansluiten op de drie pilaren. De invulling van de partnerschappen is in ieder geval deels door financiële ondersteuning en daarnaast kunnen Aon werknemers bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk voor de partners.

 • Fonds Gehandicaptensport
  Het Fonds Gehandicaptensport zet zich ervoor in dat iedereen met een handicap, dicht bij huis, de mogelijkheid krijgt om te sporten. Aon draagt specifiek bij aan het voorlichtingsproject “(S)Cool on Wheels” waarbij kinderen op basisscholen te zien krijgen hoe het is om met een handicap te leven. Daarnaast draagt Aon ook bij aan het voorzien van unieke sporthulpmiddelen aan jongeren. Daarnaast draagt Aon ook bij aan het voorzien van unieke sporthulpmiddelen aan jongeren middels het initiatief Uniek Sporten.

  Website Fonds Gehandicaptensport
 
 • JINC
  JINC zet zich in voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaald. Daarom helpt JINC jongeren van 8 tot 16 jaar die opgroeien in een omgeving met veel werkeloosheid en weinig rolmodellen op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Aon medewerkers dragen hieraan bij door als vrijwilliger deel te nemen aan de projecten van JINC.

  Website JINC
 
 • Stichting LEF
  Stichting LEF zet zich in voor de financiële zelfredzaamheid van jongeren in de leeftijd 15-22 jaar. Met hun lesprogramma leren ze jongeren wat de echte waarde van geld is en laten ze hen ontdekken hoe ze verantwoord met inkomsten, uitgaven, sparen en lenen kunnen omgaan. Het doel is dat ze straks zelf hun financiële zaken goed regelen en een zekere toekomst instappen. Aon medewerkers dragen bij door deel te nemen als gastdocent voor de gastlessen.

  Website Stichting LEF
 
 • Stichting Special Talents
  Stichting Special Talents verzorgt voetbalactiviteiten voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding. Ze richten zich hierbij op kinderen vanaf 8 jaar die niet of moeilijk terecht kunnen bij een reguliere voetbalvereniging. Hun doel is om kinderen die, om wat voor reden dan ook, problemen ondervinden in hun persoonlijke ontwikkeling, op hun eigen niveau voetbalactiviteiten en persoonlijke begeleiding aan te bieden op een plek waar zij zich veilig voelen en helemaal zichzelf mogen zijn.

  Website Special Talents
 

“Tom is dolgelukkig met zijn eigen sportrolstoel”


Tom (8) is al van jongs af aan een echte sportliefhebber. Hij had altijd wel een bal aan zijn voeten om mee te spelen. Door het Ehlers-Danlos Syndroom werd zijn favoriete sport voetbal moeilijker. Na een clinic van niemand minder dan Diede de Groot vond hij in rolstoeltennis een nieuwe sport, maar daar had hij nog een sportrolstoel voor nodig. Met behulp van Uniek Sporten Hulpmiddelen een bijdrage vanuit de AON Talent Foundation heeft Tom nu zijn eigen rolstoel om mee te gaan tennissen. Lees hier Tom's verhaal.

 

Fenne beweegt beter met een framerunner https://youtu.be/nYTVq5cgsW8


 
 

Sven dribbelt vrolijk op orthopedische voetbalschoenen https://youtu.be/8aSx4wHHFcg


 

Marthe krijgt een sportprothese https://youtu.be/DijkHFMbpGw