Netherlands

Hudig-Langeveldt Prijs

 

De Hudig-Langeveldt stichting heeft tot doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verzekeringen en financiële dienstverlening. De stichting is in 1975 opgericht ter gelegenheid van de jubileumviering van een aantal werkmaatschappijen van de Hudig-Langeveldt Groep b.v., inmiddels Aon Groep Nederland bv.

De prijzen
Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek wordt voornamelijk bereikt door het uitreiken van de Hudig-Langeveldt Prijs (prijzengeld EUR 10.000). Daarnaast verzorgt de stichting ook publicaties en lezingen op het gebied van financiële dienstverlening.

Winnaars
De Hudig-Langeveldt Prijs werd 2 oktober 2017 voor de tiende keer uitgereikt. Prof. dr. Arjen Ronner, mededirecteur van de masteropleiding Verzekeringskunde, heeft de tiende editie van de Hudig-Langeveldt Prijs gewonnen. Onder de deskundige en enthousiaste begeleiding van Ronner is veel onderzoek gedaan en is een generatie risicoadviseurs opgeleid die uitstekend in staat is om bedrijven, de overheid en non-profitinstellingen te helpen bij het identificeren, kwalificeren, beheersen en financieren van de risico’s in de praktijk van alle dag.
Bekijk het persbericht

Eerdere winnaars zijn:

Winnaar 2015 – Mr. Theo Kremer, directeur van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) ontving de prijs voor zijn inzet voor het PIV. Dankzij het PIV is de kwaliteit van de letselschadebehandeling toegenomen en is de positie van het slachtoffer verbeterd. Bekijk het persbericht

Winnaar 2012 - Professor mr. Van Tiggele-Van der Velde kreeg de Hudig-Langeveldt Prijs voor haar eigen, steeds vernieuwende benadering van het verzekeringsrecht. Als wetenschapper heeft Van Tiggele-Van der Velde bestaande (privaatrechtelijke) regelingen en gebruiken meer inzichtelijk gemaakt voor de praktijk.

Kelly Maynard, toen director marketing & sales en riskmanager bij Polygon Nederland, ontving de Aon Studieprijs voor haar scriptie. Een onderzoek naar de doelmatigheid voor de gebruiker voor het benoemen van niet-financiële risico’s in jaarverslagen van AEX-beursfondsen.

Winnaar 2007 - Prof. dr. Bovenberg kreeg de Hudig-Langeveldt Prijs voor zijn baanbrekend werk op het gebied van vergrijzing en pensioenen. Hij is onder meer initiatiefnemer van Netspar, een vooraanstaand wetenschappelijk instituut dat zich bezighoudt met onderzoek van de economische aspecten van vergrijzing en pensioen.

Tim Willems, toen student van de master Economics and Finance of Aging, ontving de Aon Studieprijs voor zijn master thesis The Scandinavian Model: not as desirable as it seems.

Winnaar 2004 - De Hudig-Langeveldt Prijs ging in dit jaar naar prof. dr. Herman A. Cousy, hoogleraar verzekeringsrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven. De prijs werd prof. dr. Cousy toegekend vanwege zijn grote betekenis voor (onder meer) de Europese ontwikkelingen binnen het Europees verzekeringsrecht.

Winnaar 1996 - Professor G.W. de Wit, emeritus hoogleraar verzekeringseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, won dit jaar de Hudig-Langeveldt Prijs. De prijs werd aan De Wit uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor het verzekeringsbedrijf in het algemeen en voor de verzekeringseconomie in het bijzonder.

Winnaar 1991 - Hudig-Langeveldt Prijs werd uitgereikt aan mr. R.A. Salomons, bedrijfsjurist Delta Lloyd, auteur van diverse verzekeringsrechtelijke publicaties en (bindend) adviseur in talloze zaken.

Winnaar 1989 - Hudig-Langeveldt Prijs uitgereikt aan prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vanwege zijn proefschrift over transportverzekeringen.

Winnaar 1985 - Hudig-Langeveldt Prijs werd uitgereikt aan de heer P. de Boer, directeur Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf, vanwege zijn betrokkenheid bij het assurantieonderwijs.

Winnaar 1982 - Professor mr. J. Han Wansink, tot 1 september 2011 (emeritaat) bijzonder hoogleraar verzekeringsrecht aan het Verzekeringsinstituut bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (vanaf 1989) en aan de Universiteit Leiden (vanaf 2004), won in dit jaar de Hudig-Langeveldt Prijs.

Bestuur Hudig-Langeveldt Stichting
Het bestuur van Hudig-Langeveldt Stichting bestaat uit de heer R.J.W. van der Wal (voorzitter Hudig-Langeveldt stichting), mevrouw prof. dr. mr. N. Van Tiggele-Van der Velde (Hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam & University of Curaçao), mevrouw mr. L.D.A. Van Houwelingen (CEO Aon Nederland) en mevrouw mr. D.J.P Veltman (directeur Juridische Zaken Aon Nederland).

[Error loading the control 'eloquadownloadform', check event log for more details]