Netherlands

Barbara Baarsma en Jeroen Drost benoemd als commissarissen bij Aon Nederland

 
Jeroen Drost (1961) is eind 2014 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen bij Aon Nederland. De heer Drost is al meer dan 25 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening. Vanaf 1986 tot 2008 was de heer Drost werkzaam bij ABN AMRO, laatstelijk als Chief Executive Officer Azië. In die rol stond de heer Drost aan het hoofd van 17 landen in die regio en begeleidde hij diverse bedrijven, klanten van ABN AMRO, in opkomende markten.

Vanaf 2008 tot april 2014 was de heer Drost voorzitter en CEO bij NIBC. In die functie was de heer Drost eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken bij deze internationaal opererende bank. Per 1 februari 2015 is de heer Drost benoemd als CEO van NPM Capital. Daarnaast vervult de heer Drost diverse toezichthoudende functies bij verschillende ondernemingen in binnen- en buitenland.

Voorts is Barbara Baarsma (1969) eind 2014 benoemd als commissaris. Mevrouw Baarsma is vanaf 2000 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, vanaf 2008 als algemeen directeur. Als directeur is mevrouw Baarsma verantwoordelijk voor zowel de zakelijke als wetenschappelijke leiding van het kantoor.

Vanaf 2009 is mevrouw Baarsma hoogleraar marktwerkings- en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2012 is zij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Daarnaast vervult mevrouw Baarsma diverse toezichthoudende en andere nevenfuncties bij organisaties in de publieke en private sector.

De heer Drost en mevrouw Baarsma zijn beiden benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen van Aon Nederland bestaat thans uit zes leden, te weten Jan Maarten de Jong (voorzitter), Barbara Baarsma, Greg Besio, Jeroen Drost, Jos Nijhuis en Dick Verbeek.