Netherlands

Gegevensverlies nog altijd onderverzekerd

 

Persbericht

Rotterdam, 23 juni 2015 - Immateriële activa (goodwill, patenten, klantgegevens, etc.) zijn voor veel organisaties net zo belangrijk als materiële activa (gebouwen, inventaris, etc.). Toch blijft de verzekeringsdekking voor schade aan deze ontastbare bezittingen sterk achter. Acht op de tien organisaties sluiten geen verzekering af om de schade van digitale risico’s af te dekken. Zij die dat wel doen, hebben vaak een veel te lage dekking. Tegelijkertijd is de kans op schade aan immateriële activa en de verwachte financiële impact daarvan groter dan bij tastbare bezittingen.

Dat blijkt uit de Global Cyber Impact Report 2015, een onderzoek van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon en het Ponemon Instituut onder bijna 550 organisaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

Beeldmateriaal
Onderstaande afbeelding toont de resultaten van de Global Cyber Impact Report 2015. De afbeelding is in hoge resolutie te downloaden door erop te klikken.


Infographic: de belangrijkste resultaten van de Global Cyber Impact Report 2015.

Verzekeringsdekking te laag
Gemiddeld schatten de respondenten de maximale schade voor hun organisatie als gevolg van datadiefstal of -verlies op 617 miljoen dollar. Dat is bijna evenveel als de geschatte schade aan fysieke zaken: 648 miljoen dollar. Toch sluit meer dan 80% van de organisaties geen verzekering af tegen cyberschade. Hebben ze wel een cyberverzekering, dan kopen organisaties dekking in voor gemiddeld 12% van de maximale schade. Voor de schade aan fysieke zaken gebeurt dat gemiddeld voor de helft van de maximale schade.

Reëel risico
Dat de dekking vaak veel lager is dan de daadwerkelijk geleden schade, bevestigen openbare gegevens van de Amerikaanse supermarktketen Target. Het bedrijf, dat in januari slachtoffer werd van datadiefstal, rapporteert een schade van 252 miljoen dollar. Daarvan werd slechts 90 miljoen gedekt door een verzekering.

Ook het feit dat meer dan een derde (38%) van de organisaties aangeeft in de afgelopen twee jaar schade te hebben geleden als gevolg van gegevensverlies, illustreert dat digitale risico’s een reëel gevaar zijn. De gemiddelde financiële schade daarvan was ruim 1 miljoen dollar.

Impact op bedrijfscontinuïteit
De drie redenen die respondenten het meest noemen om geen cyberverzekering af te sluiten zijn onbekendheid met de mogelijke dekking, de hoogte van de premie of de overtuiging dat digitale risico’s onder de traditionele eigendoms- en/of aansprakelijkheidsverzekeringen vallen.

“Het onderzoek laat zien dat organisaties vaak onvoldoende zicht hebben op cyberrisico’s,” zegt Mark Buningh, Cyber Risk Practice Leader bij Aon. “De gevolgen van een cyber incident zijn complex. Een hack leidt tot schade aan immateriële zaken, maar kan ook wezenlijke gevolgen hebben voor de continuïteit. Zo slaagden hackers er vorig jaar in een fabriek volledig stil te leggen. Aangezien organisaties steeds meer online zijn en in toenemende mate ook afhankelijk zijn van toegang tot informatie, neemt het risico verder toe.”

Buningh wijst er verder op dat de dekking van cyberpolissen verder gaat dan wat veel organisaties verwachten. “Zaken als omzetverlies, reputatieschade, maar ook eigen fouten worden in veel gevallen ook gedekt. Denk aan de kosten voor het inhuren van technische experts om versleutelde bestanden te herstellen of specialisten op het gebied van crisiscommunicatie. Dat maakt dat de premie slechts een fractie bedraagt van de schade als het mis gaat.”

Over Aon
Aon Nederland is toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en (her)verzekeringen. Wij zetten ons in om onze klanten de best mogelijke oplossingen te bieden. Aon heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. Dit doet Aon door zijn kennis en data te delen, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen. Aon noemt dit Empower Results. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 69.000 medewerkers in ruim 120 landen met circa 500 kantoren.

In Nederland heeft Aon 9 vestigingen met 1.750 medewerkers en maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON).

Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United.