Netherlands

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen daalt naar 99%

 

Verlaagde rekenrente voor waardeoverdracht raakt werkgevers en pensioenfondsen

Rotterdam, 1 oktober 2015 - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand september met 3 procentpunt gedaald van 102% naar 99%. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door een daling van de rente.

De beleidsdekkingsgraad - gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en leidend voor kortingen of indexatie - is in de maand september met één procentpunt gedaald tot 105%. Hiermee is nog net geen sprake van een dekkingstekort en is er ook nog geen direct gevaar op pensioenkortingen. Het is echter wel vijf procentpunt onder de grens om te kunnen indexeren.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Beeldmateriaal
Onderstaande afbeelding is in hoge resolutie te downloaden door erop te klikken.


 

Rekenrente individuele waardeoverdrachten daalt fors in 2016
Werkgevers en pensioenfondsen van medewerkers die wisselen van pensioenregeling, lopen het risico verlies te maken op de pensioenaanspraken die zij moeten overdragen. De oude pensioenuitvoerder draagt bij een wisseling van pensioenregeling het opgebouwde pensioen over aan de instelling die het pensioen van de nieuwe werkgever uitvoert. Dat wordt individuele waardeoverdracht genoemd. De rekenrente waar de individuele waardeoverdrachten voor 2016 op worden gebaseerd, daalt met ruim 0,5 procentpunt van 2,156% naar 1,629%. Dat leidt ertoe dat er een hoger bedrag moet worden overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Lichte rentedaling zorgt voor hogere waardering verplichtingen
In de maand september is de rente licht gedaald. Dat leidde tot een toename van de waarde van de verplichtingen met 2,1%. De vastrentende waardenportefeuille nam door de rentedaling met gemiddeld 0,5% toe.

Vermogen afgenomen
Na de forse aandelenverliezen in augustus is ook in september sprake van een daling van de aandelenkoersen. De grootste verliezen werden geleden in de portefeuille met Aziatische aandelen (-6%). Ook op de overige markten waren er verliezen. Zo daalden Europese aandelen met 4%, Noord-Amerikaanse aandelen met 2% en aandelen in opkomende landen met 3%. Per saldo verloor het gemiddelde pensioenfonds in september 3% op de aandelenportefeuille.

De totale beleggingsportefeuille nam in september met 0,8% af.

Over Aon Hewitt
Aon Hewitt is wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende financiële uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talentmanagement. Hiermee verhoogt Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 29.000 professionals in 90 landen.

Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en heeft ruim 69.000 medewerkers. Meer informatie: www.aonhewitt.com.