Netherlands

Nieuwe sterftecijfers kosten pensioenfondsen 6 miljard euro in 2016

 

Pensioenpremies vanaf 2017 met 100 miljoen euro omhoog door bijstelling sterftekansen

Rotterdam, 8 oktober 2015 - Doordat pensioenfondsen bij de vaststelling van de waarde van hun pensioenverplichtingen rekening moeten houden met realistische sterftekansen, zien zij die waarde aanmerkelijk hoger uitvallen dan voorzien. Aon Hewitt constateert op basis van berekeningen met actuele sterftecijfers dat dit kan oplopen tot een extra kostenpost van 6 miljard euro per eind 2016.

Pensioenfondsen moeten bij de vaststelling van de premie en de waarde van hun pensioenverplichtingen rekening houden met realistische sterftekansen en met een toekomstige verbetering hiervan. Vrijwel alle pensioenfondsen maken daarbij gebruik van de sterftetafel die door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) wordt gepubliceerd. De nieuwe sterftetafel wordt volgend jaar september gepubliceerd; de nieuwe sterftekansen moeten vanaf eind 2016 worden toegepast. Op basis van eigen doorrekeningen concludeert Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, dat pensioenfondsen dan opnieuw met tegenvallers geconfronteerd worden.

Uit de berekeningen van Aon Hewitt blijkt dat de waarde van de pensioenverplichtingen per eind 2016 naar schatting 6 miljard euro hoger uitvallen dan voorzien. “Dat bedrag kan uiteindelijk meevallen als de wat hogere sterfte in de eerste helft van 2015 in de rest van dit jaar doorzet of indien de sterfte in de ontwikkelde Europese landen hoger is geweest dan verwacht,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. “Maar zoals het er nu naar uit ziet, bedraagt het effect op de waarde van de pensioenverplichtingen bij jonge pensioenfondsen 0,4% en bij rijpe fondsen 0,6%. Dan gaat het al snel om een miljardentegenvaller.”

Ook extra premiestijging voorzien
Niet alleen stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen van pensioenfondsen. Ook verwacht Aon Hewitt dat de benodigde pensioenpremies toenemen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Aon Hewitt schat in dat de totaal benodigde pensioenpremies in 2017, 100 miljoen euro hoger komen te liggen dan verwacht. “Die stijging blijft de jaren daarna aan de orde,” stelt Driessen. Het premie-effect blijkt nagenoeg onafhankelijk van de gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand van een pensioenfonds. “Dit gaat dus effect hebben voor alle deelnemers van pensioenfondsen.”

Rekenmethodiek
In het huidige AG-model wordt gebruik gemaakt van de sterftekansen die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gepubliceerd. Ook de sterftekansen in de ontwikkelde landen in Europa worden hierin meegenomen. De meest recente tafel van AG is van september 2014 (de AG2014-tafel). Hierin zijn de sterftewaarnemingen tot en met 2013 verwerkt. Onlangs heeft het CBS de Nederlandse sterftecijfers over 2014 gepubliceerd. Het AG gaat deze volgend jaar verwerken - het genootschap publiceert de sterftetafels namelijk niet jaarlijks. Om nu al inzicht in het effect te hebben, heeft Aon Hewitt het AG-model nagebouwd en daaraan de CBS-cijfers over 2014 toegevoegd. Hoewel het nieuwe model, dat gebruikt is voor de AG2014-tafel, robuuster is dan het vorige prognosemodel, verwacht Aon Hewitt op basis van de berekeningen dat pensioenfondsen opnieuw met een tegenvaller worden geconfronteerd.

Over Aon Hewitt
Aon Hewitt is wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende financiƫle uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talentmanagement. Hiermee verhoogt Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 29.000 professionals in 90 landen.

Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en heeft ruim 69.000 medewerkers. Meer informatie: www.aonhewitt.com.