Netherlands

Bedrijfsverzekeringen voor bestuurders en inzittenden

 

SVI –Plus en andere verzekeringen voor in het verkeer

Aon levert naast op maat gesneden dekkingen voor de motorrijtuigen ook verzekeringsoplossingen voor bestuurders en inzittenden. Daarnaast levert Aon ook dekkingen voor specifiek gebruik van motorrijtuigen en dekkingen voor juridische ondersteuning.

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Dit betreft een schadeverzekering die de werkelijke door de inzittenden, inclusief de bestuurder, bij een auto-ongeval geleden schade vergoedt tot maximaal het verzekerde bedrag.

 

Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)

Dit betreft een zogeheten sommenverzekering die recht op uitkering van een van te voren overeengekomen verzekerd bedrag geeft in geval de inzittenden van een motorrijtuig een ongeval overkomt met als gevolg overlijden en/of gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit en/of te maken geneeskundige kosten.

 

Rechtsbijstandverzekering

In geval een verzekerde is betrokken in een geschil als gevolg van deelname aan het wegverkeer met het motorrijtuig en/of het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het motorrijtuig, geeft deze verzekering aanspraak op rechtsbijstand.

 

Dienstrittenverzekering

Deze verzekering biedt een W.A.- + cascodekking voor het motorrijtuig in geval een werknemer met een eigen motorrijtuig een dienstrit maakt tijdens werktijd.